Category: Bergindustri

1 112 113 114 115 1140 / 1142 POSTS
Steinbruddet i Eidskog: GJEMT OG GLEMT

Steinbruddet i Eidskog: GJEMT OG GLEMT

En bankfasade, et universitetsgulv og en steinrøys. Samt et mosegrodd steinbrudd. Det er alt som er igjen etter et kort intermesso med drift på en mør [...]
Nasjonalt FoU-program innen rekkevidde

Nasjonalt FoU-program innen rekkevidde

Bergverksindustrien trenger å tenke nytt. Gjennom forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon skal bransjen fremstå som moderne og fremtidsrettet. [...]
Om å tenke på et tall

Om å tenke på et tall

Adm. direktør Morten Smelror ved NGU imøtegår påstandene i siste GEO om at berggrunnens verdier ikke er tilstrekkelig dokumentert. [...]
En dristig plan

En dristig plan

Oppskriften fra gull-letingen i Nord-Irland skal følges. Det betyr en sterk økning i etterspørselen etter borerigger de neste årene. Og kanskje et sto [...]
Ett skritt nærmere målet

Ett skritt nærmere målet

Bergindustrien er en ganske forskningsumoden bransje. Nå jobbes det intenst med å bygge et fundament som skal hjelpe den til å stå frem som moderne, m [...]
Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Bergindustrien spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. Ulike grupper har ulike forventinger til bedriftene i bransjen. [...]
Om Norsk Bergindustri

Om Norsk Bergindustri

Et årsskifte er en tid for å reflektere over ting. Denne gangen vil jeg reflektere over den organisasjonen jeg representerer – Norsk Bergindustri. Hvi [...]
Har sikret store arealer

Har sikret store arealer

En helt ny aktør sikret seg på tampen av fjoråret usedvanlig mange leterettigheter etter metaller. [...]
Tilrettelegger data for gruveindustrien

Tilrettelegger data for gruveindustrien

MINN-programmet er inne i sitt siste år, og nå er 50 prosent av arealet i Nord-Norge dekket med geofysikk fra luften. [...]
En ny hverdag

En ny hverdag

Den nye mineralloven, som trådte i kraft for to år siden, har gitt nye og utfordrende oppgaver til Direktoratet for mineralforvaltning. Direktøren er [...]
1 112 113 114 115 1140 / 1142 POSTS
X