Category: Geoturisme

1 20 21 22 23 220 / 222 POSTS

Det norske fjordlandskapet: Transportåre, matfat og turistmagnet

De norske fjordene gir oss nordmenn en identitet med sine helt spesielle kvaliteter. De brukes intenst i markedsføringen av landet, og gjør at turiste [...]

Verdens eldste gruve

Det er bare et goldt månelandskap og dype kratre tilbake, restene etter 6000 år med uttak av jern, kobber, sølv og gull. Samt minnene om ressursgrunnl [...]

Jutulhogget

Jutulhogget er et dramatisk minne om innlandsisens nedsmelting for vel 9000 år siden. På grunn av sine unike kvaliteter er det blitt et av de mest bes [...]

Vår geologiske nasjonalarv

Vårt store geologiske mangfold har betydd mye for nordmenn gjennom hundreder og tusener av år. Det er derfor på høy tid at vi øker oppmerksomheten run [...]
Geologer til fjells

Geologer til fjells

Sommeren 1820 drog Baltazar Mathias Keilhau og Christian P.B. Boeck til fjells. Hensikten var å lære mer om botanikken og geologien i Jotunfjeldene, m [...]

Geoparken ved Norsk Oljemuseum

Stavanger har vært oljeby i mer enn 30 år, men aktivitetene på sokkelen har i liten grad vært synlig i byen. Geoparken utenfor Norsk Oljemuseum bøter [...]
Lofoten – et geologisk festmåltid

Lofoten – et geologisk festmåltid

Rifting, hevning, erosjon og forvitring er hovedingrediensene i historien om det spektakulære landskapet i Lofoten. I urgamle gneiser og granitter hol [...]
Geologi i verdensklasse

Geologi i verdensklasse

Det maleriske Moleret ved Limfjorden på Jylland hører med til de flotteste geologiske lokalitetene som vi kan by på i Norden. Derfor jobbes det nå med [...]
Blødde i hjel i 3000 meters høyde

Blødde i hjel i 3000 meters høyde

“Ismannen” har vært død i mer enn 5000 år. Like fullt er han en kontinuerlig kilde til forundring. Og populær som aldri før. [...]

Formidling på sitt beste

Over de hvite, steile klippene på Møn har Danmark skapt et usedvanlig flott geosenter som landet kan være stolt av. Geologer med planer om å reise sør [...]
1 20 21 22 23 220 / 222 POSTS
X