Category: Olje og gass

1 190 191 1921920 / 1920 POSTS
Nødvendig kunnskap om havbunnen

Nødvendig kunnskap om havbunnen

Havbunnen er en viktig del av kontinentalsokkelen. Den er selve gulvet i de marine økosystemene. Et fem år langt kartleggingsprosjekt skal sørge for a [...]
Bedre utnyttelse av seismikk

Bedre utnyttelse av seismikk

Seismikk kan brukes til mer enn strukturgeologisk kartlegging. Reservoarmodellering for eksempel. [...]
Nord-Amerikas største oljefelt

Nord-Amerikas største oljefelt

Geologene har visst om oljen lenge. Men det er først de siste drøyt fem årene at de enorme ressursene har blitt omsatt til betydelige reserver. Teknol [...]
Professor tror ikke på funn av betydning

Professor tror ikke på funn av betydning

Professor Jonny Hesthammer tror at den pågående brønnen Byrkje i Barentshavet vil være tørr eller kun et teknisk funn. Det er EM-data over prospektet [...]
Recent Discoveries

Recent Discoveries

Recent Discoveries & NCS Prospect Fair - The Story Behind… [...]
Geologer med teft

Geologer med teft

De var blant landets aller første oljegeologer. Etter funnet av giganten Johan Sverdrup er de nærmest rikskjendiser. Suksessen skyldes en NØYE gjennom [...]
Play Models in the Barents Sea

Play Models in the Barents Sea

Recent discoveries in the Barents Sea, such as the Skrugard, Havis, Wisting and Gohta discoveries, have revitalized hydrocarbon exploration in the Bar [...]

Grunn til optimisme

Store mengder med høykvalitets 2D- og 3D-seismikk gjør jobben enklere for geologene som skal finne enda mer olje og gass i Barentshavet. Godt definert [...]

Lettvint oljekritikk

Professor Jon Kleppe mener det må skje en energirevolusjon før man kan slutte å forske på petroleumsutvinning. Nå skal forskningsetikkomiteen vurdere [...]
1 190 191 1921920 / 1920 POSTS
X