Isens verkHelleren i Rogaland. Foto: Halfdan Carstens

Isens verk

Jøssingfjord i Rogaland representerer landskap og geologi du ikke finner maken til andre steder i Europa.

April måned i Geokalenderen for 2019 er sponset av GeoTrace. På konferansen NCS-Exploration i mai kan du bli bedre kjent med selskapet.

Berggrunnen i Jøssingfjord-området består av en feltspatrik størkningsbergart som kalles anortositt, og det golde anortosittlandskapet, i kombinasjon med den trange dalen og smale fjorden, er et sterkt vitnesbyrd om isens herjinger.

Geologen Carl Fredrik Kolderup satte ord på landskapets overveldende inntrykk allerede i 1897: «Det er disse labradorstene, som med sine bare kupper, hvorpaa der ikke findes det spor av vegetation, i al sin uhygge virker saa imponerende paa den forbireisende og efterlader hos ham et indtryk af øde og goldhed, som sent glemmes».

Anortositt er en sjelden bergart, og rundt Jøssingfjord finner vi det største anortosittfeltet i Europa. Det er bygget opp av hele åtte store magmakammere. Området regnes for å være så spesielt at det er tatt opp i et globalt nettverk av geoparker (Magma Geopark).

Bildet viser den gamle boplassen Helleren som har vært benyttet av mennesker i tusenvis av år, og sannsynligvis har det vært fast bosetning her allerede fra 1500-tallet. Disse to husene, begge uten taktekke, er fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være adskillig eldre. På det meste er «hulen» ti meter dyp.

Kilde: Magma Geopark/Visit Norway

Geokalenderen for mars: Hvitest i Europa.

Geokalenderen for februar: Metaller er helt nødvendige.

April 2019

X