Deponi er greitFjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter. Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Deponi er greit

NGU har gjort grunnundersøkelser på Raudsand og konkluderer med at de geologiske forholdene ikke vil skape problemer for et deponi.

Det skriver rbnett.no.
Norges Geologiske Undersøkelser, NGU, har i samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand.
– Ut fra de data som foreligger nå, ser ikke NGU at geologiske forhold vil skape problem med å etablere et deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller vest for den gamle jernmalmgruva ved Raudsand, heter det i NGUs konklusjon.
Nå frigir Bergmesteren Raudsand AS rapporten etter at det har vært ytret mye motstand mot det mulige deponiet den siste tiden.
NGU oppsummerer at det er utført geofysiske målinger fra helikopter, og tolkninger av resultatene. Det er også boret i alt fem brønner og foretatt geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser av disse.

X