NGU skygger banenBerggrunnen på Sørbråten domineres av siltstein som dette. Slike bergarter brukes aldri som fasadestein. Årsaken er at de ikke er spesielt vakre med saget/polert overflate, og at de heller ikke vil være stabile. For fasader og kjøkkenbenker brukes derfor kompetente bergarter uten sprekker og tydelig lagdeling. Foto: Halfdan Carstens

NGU skygger banen

Det hersker stor tvil om hvordan minnesmerket på Sørbråten i Hole kommune vil komme til å reagere på tidens tann. NGU må nå komme på banen.

Om et drøyt år skal minnesmerket på Sørbråten etter tragedien på Utøya i 2011 stå ferdig. Problemet er at ingen vet hvordan dette minnesmerket vil komme til å se ut, og hvordan det vil reagere på vær og vind  (GEO 04/2016; «Stridens odde«).
Kunstneren Jonas Dahlberg har tegnet en skisse basert på at berggrunnen består av granitt. Det gjør den ikke. Berggrunnen består av sandstein, leirstein og siltstein tilhørende Ringeriksgruppen. Det visuelle inntrykket vil derfor bli svært forsjellig fra det som ble antydet i Dahlbergs vinnerutkast («Ide uten fundament«).
Dertil har ingeniørgeologisk ekseprtise uttrykkt stor skepsis til hvordan veggene i minnesmerket vil reagere når tidens tann får virke. Et besøk på Sørbråten viser med all tydelighet at berggrunnen lett forvitrer, og det er ingen grunn til å tro at den ikke vil fortsete med det etter at minnesmerket står ferdig. Verken Statsbygg, KORO (Kunst i offentlig rom) eller Jonas Dahlberg har fortalt allmennheten hvordan dette problemet skal løses.

«Det er altså to aspekter ved Jonas Dahlbergs vinnerutkast som geologer reagerer på. Det ene er at monumentet vil fortone seg annerledes i virkeligheten enn det kunstnerens tegninger antyder, det andre er at byggingen av monumentet vil være betydelig mer komplisert og dyrere enn det som kunstneren legger opp til ved å «late som» om berggrunnen består av granitt.» (GEO 04/2016, side 5)

Det som skuffer oss er at Norges geologiske undersøkelse (NGU) – de kaller seg «landets ledende geologiske institusjon» – ikke har engasjert seg i denne debatten. NGU sitter med nødvendig ekspertise og kunne opplyst leg og lærd om de utfordringene fjellet på Sørbråten skaper for byggningen av minnesmerket, samt hvordan det vil komme til å se ut når det står ferdig.
NGU har selv valgt mottoet Geologi for samfunnet. Minnesmerket på Sørbråten er i høyeste grad et samfunnsanliggende. Nå forventer vi at NGU kommer på banen!

Newer Post
X