Vil sprenge fjellhaller

Vil sprenge fjellhaller

For å deponere farlig avfall. Det vil gjøre avfallsdeponiet i Brevik overflødig.

Deponiet på Langøa i Oslofjorden er i ferd med å fylles opp, og i den forbindelse er norske myndigheter nå på leting etter et nytt sted for deponering av farlig avfall.
Les også «Ingen plan B» og «Mineraler i Grønt«.
Gruvene i Brevik er oppe til diskusjon som et alternativ, men prosjektet er kontroversiellt ettersom det ligger tett opptil bebyggelse («Miljødirektoratet anmeldt i deponisak«.
Flere alternativer
Det finnes imidlertid flere alternativer, bla. Raudsand i Nesset kommuni i Møre og Romsdal. Der ønsker Bergmesteren Raudsand AS å sprenge ut nye fjellhaller i nærheten av den nedlagte jernmalmgruven, og lagre avfall der. De har kontaktet klima- og miljøminister Vidar Helgesen og bedt om å presentere saken.
Den nedlagte jernmalmgruven i Raudsand var ett av de tolv stedene som Direktoratet for mineralforvaltning hadde sett på som mulige steder som kunne egne seg for nytt deponi (link til tu.no).
Da var imidlertid konklusjonen at det gamle gruvesystemet ikke oppfylte kravet på grunn av sprekkdannelse og vanninntrengning.
Kan gjøre Brevik overflødig
Dette prosjektet skiller seg imidlertid fra det tidligere forslaget ettersom det innebærer sprengning av nye haller.
Han forteller at tre eksterne geologer og en intern fra Veidekke har vurdert planene, og konkludert med at stedet egner seg.
– Vi skal gå inn i jomfruelig terreng, i gneis. Bergarten er velkjent, dette er veldig tett fjell, sier Storvik til tu.no.
Storvik sier også at de vil kunne ta imot uorganisk avfall fra hele Norge.
– Mye av avfallet Noah tar imot, er import. Vi kan i tillegg ta imot mye av det som vi i dag sender til utlandet. Siden vi skal sprenge, vil vi kunne skreddersy fjellhaller som er tilpasset de ulike typer avfall og på den måten holde ulike avfallstyper adskilt og ivareta krav til arbeidsmiljø og ytre miljø. Det er bare en av fordelene med vårt anlegg.
Stor kapasitet
Storvik sier de kan skyte nye haller helt til de kommer til Molde.
Først vil det kreve en grunninvestering på mellom 100 og 140 millioner kroner for adkomsttunnel, industriområde og prosessanlegg. Deretter vil det komme årlige investeringer for mellom 70 og 90 millioner kroner.

Fjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter.Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Fjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter.Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Les hele saken på tu.no sine nettsider.

X