Klarsignal for gigantfeltBeslutningen om å bygge ut Johan Castberg-funnet er en viktig årsak til at Statoil i fjor hadde en erstatningsrate på 148 prosent. Illustrasjon: Equinor

Klarsignal for gigantfelt

Politikerne har godkjent Equinors Plan for Utvikling og Drift (PUD) av det aller nordligste olje- og gassfeltet på norsk sokkel.

Det første funnet ble gjort i 2011 på prospektet Skrugard. Senere har Havis og Drivis kommet til, slik at reservene nå anslås til mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter.

GEO 01/2012: «Innertier for optimistene«

Med en investering på 49 milliarder kroner regner Equinor at oljen skal begynne å strømme i 2022. De opprinnelige investeringsanslagene var på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet.
I dag er prosjektet lønnsomt med oljepriser under 35 dollar fatet.
Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging. Det skal totalt bores 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.
Johan Castberg-feltet forventes å produsere i over 30 år.

 

X