Lanserer oljetiltak Regjeringen Solberg lanserer tiltak for olje- og gassnæringen. Foto: Trygve Indrelid/NTB scanpix.

Lanserer oljetiltak

Regjeringen presenterer torsdag tiltak rettet mot olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Samtidig legger de frem en grønn omstillingspakke.

Olje- og gassnæringen har den siste tiden etterlyst tiltak for å holde aktiviteten på norsk sokkel oppe og sikre arbeidsplasser i en periode med koronatiltak og lave oljepriser.

LES OGSÅ: Tar del i dugnaden

Torsdag formiddag legger regjeringen frem en omfattende tiltakspakke som inkluderer målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet.

Tiltakene skal bidra til at aktiviteten i næringen og for leverandørindustrien skal holde seg oppe.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsminister Erna Solberg.

– Oljebransjen har vært en motor i norsk næringsliv og økonomi i flere tiår. Mister vi vekstkraften i denne næringen, taper vi også mye av drivkraften i omstillingen. Vi må dra med oss investeringene, kapitalen, nettverkene og kunnskapen over i de nye næringene, fortsetter hun.

Forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

Regjeringen foreslår også en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

Pressemelding

X