Ser muligheter i nytt regimeAris Stefatos er selskapets COO (Chief Operating Officer). Han er geofysiker og geolog av bakgrunn og nyter høy anerkjennelse for sine integrerte analyser av seismiske og elektromagnetiske (EM) data. Stefatos er en aktiv foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt og kjent for sin uredde stil og banebrytende arbeid. Foto: Ingvild Carstens

Ser muligheter i nytt regime

Med utgangspunkt i restruktureringen som nå foregår på norsk sokkel har M Vest Energy ambisjoner om å delta i leting, utbygging så vel som produksjon.

– Vi har etablert en organisasjon som er «lean and mean», men som like fullt tilfredsstiller myndighetenes krav, sier Aris Stefatos i det nystartede oljeselskapet M Vest Energy. Han forklarer at selskapet i stor grad vil benytte seg av out-sourcing utenfor kjernekompetansen, og at det tas sikte på et tett samarbeid med leverandørindustrien.
Stefatos, COO i M Vest Energy (MVE), fortalte om det ferske selskapets strategi for norsk sokkel på letestrategikonferansen NCS Prospects i Stavanger 1. og 2. november («The Exploration Strategy Conference»). GeoPublishing arrangerte konferansen i et tett samarbeid med Rystad Energy.
– Den restruktureringen vi nå opplever, der både små, mellomstore og store selskaper ser nøye på porteføljen sin, ønsker vi å dra fordel av. Vi tror det kan bli mye interessant areal, inklusive funn og utbyggingsprosjekter, tilgjengelig fremover, sa Stefatos i sitt foredrag.
MVE er kapitalisert av bergensinvestorene og industribyggerne Trond Mohn og Lars Moldestad (GEO 03/2016; «Ny frisk satsing»). Selskapet ble etablert i desember i fjor, og siden den tid har staben rukket å restrukturere porteføljen samt søke i TFO 2016. Ledelsen forventer godkjennelse fra myndighetene før utgangen av året.

«Lean is the name of the game

MVE er bygget på restene av Atlantic Petroleum Norge som fikk finansielle problemer og måtte trekke seg ut av norsk sokkel. MVE kjøpte lisensene og forpliktelsene for kr. 1.-, mens de etterlot gjeld og fremførbart underskudd.
– For den prisen fikk vi også kassebeholdningen på nesten 20 millioner kroner, mens Atlantic Petroleum – moderselskapet – får gleden av en skatterefusjon på rundt 25 millioner kroner, fortalte Jonny Hesthammer, CEO i MVE, på konferansen i Stavanger.
Å overta hele lisensporteføljen fra Atlantic Petroleum Norge ga mening, etter som nesten hele staben ble med over i det nye selskapet.
– Dermed får vi videreført det store arbeidet vi har lagt ned tidligere sammen med meget robuste investorer. Det veldig triste, dårlige og unødvendige alternativet ville vært konkurs og oppsigelser, sa Hesthammer.
– På denne måten blir det en vinn-vinn situasjon, ikke bare for selger og kjøper, men også for myndighetene som er tjent med videre aktivitet på norsk sokkel, uttalte han.
Til manges overraskelse er det ikke de modne områdene i Nordsjøen bergenserne satser på. Deres kjerneområde ligger foreløpig langt nord i Norskehavet med gassfeltet Aasta Hansteen i sentrum. Feltet fikk godkjent PUD i 2012 og vil komme i produksjon i 2018.
– Etter restruktureringen sitter vi igjen med 4 lisenser rundt Aasta Hansteen og 1 lengre sør på Haltenterrassen. Lisensen i Barentshavet er vi i ferd med å avhende fordi det ikke ligger i vårt fokusområde. Vi venter nå kun på myndighetsgodkjennelse, sier Stefatos.
– Leteresultatene i 2014/15, med 4 funn (Snefrid Nord, Gymir, Ivory og Roald Rygg), økte ressursgrunnlaget rundt Aasta Hansteen og bekreftet for oss at denne delen av Vøringbassenget er et prospektivt område.
MVE venter på en transaksjonsgodkjennelse som vil øke deres 9 prosent andel av Ivory-funnet til 19%  (geo365, 26.02.15; «EM-anomali med gåtefullt svar»), og Stefatos viste et kart som antydet at det innenfor denne lisensen finnes store, uborete prospekter. Det samme gjelder 3 lisenser nord for Asterix, der det i én av lisensene skal bores 1 brønn i 2017. I tillegg har det blitt definert en rekke prospekter i både kritt (Springar- og Niseformasjonen) og jura, uten at det foreligger noen ytterligere boreforpliktelser.
– Det store Asterix-funnet fra 2009 med gass i øvre kritt turbidittsandsteiner tilhørende Springarformasjonen, og hvor det er påvist 17 mrd. m3 gass (110 millioner fat o.e.), støtter opp om at vi er godt etablert innenfor et hydrokarbonrikt område.
Aasta Hansteen-området er dominert av gass. Stefatos finner det imidlertid svært oppmuntrende at det har blitt funnet olje i Snefrid Nord-brønnen like vest for Aasta Hansteen. Jakten på å finne mer olje langt nord i Norskehavet er han gjerne med på.

Alle M Vest Energys lisenser på norsk sokkel befinner er (foreløpig) i Norskehavet. Illustrasjon: MVE

MVE har foreløpig ikke rukket å delta i noen letebrønner, men selskapet har like fullt foretatt en evaluering av sin kompetanse og evne til å finne hydrokarboner basert på det arbeidet som ble gjort i Atlantic Petroleum Norge.
– Vi har gjennomgått resultatene av de farm-in-tilbudene vi har evaluert og anbefalt til morselskapet, og etter at boreresultatene har blitt kjent kan vi slå fast at vi klarte å identifisere 8 av 9 funn. Av de 4 brønnene vi deltok i, var det 4 funn.
– Grunnen til at vi ikke fikk delta i flere av mulighetene det norske datterselskapet anbefalte skyldes rett og slett at morselskapet også hadde med seg en lang leteportefølje på UK sokkel knyttet til et av de andre datterselskapene. Med begrenset finansiell kapasitet, og etterhvert lavere oljepris, ble det dessverre vanskelig å få gjennomslag for boring av flere brønner i Norge.
Slik Aris Stefatos oppsummerte, er M Vest Energy sin strategi like enkel som brutal: 1) Kontantstrøm på kort sikt gjennom oppkjøp av lisensandeler i felt som enten er under utbygging eller i produksjon, 2) skape verdier med lave kostnader ved å gå inn i funn som ligger nær infrastruktur, og 3) sikre vekst gjennom nærfeltleting.
Det betyr med andre ord at M Vest Energys sfære ganske snart vil komme til å strekke seg langt utover det nordlige Norskehavet.

Litt historie
Aris Stefatos jobbet i oljeselskapet Rocksource før han i 2011 startet Emergy Exploration sammen med blant annet Susanne Sperrevik og Jonny Hesthammer. Emergy ble kjøpt opp av Atlantic Petroleum i desember 2012. Da Atlantic fikk store finansielle problemer fordi oljeprisen falt, gikk Stefanos, Hesthammer og Sperrevik sammen og kjøpte innmaten av det norske datterselskapet. Med på laget fikk de bergensinvestorene og industribyggerne Trond Mohn og Lars Moldestad.
X