Misvisende om suksessPetroleumsgeolog Sara Elvelund Sandvik i Lundin Norway skammer seg ikke over å tolke seismikk og være med på å finne olje og gass på norsk sokkel. © TGS

Misvisende om suksess

Norsk olje og gass hevder at det har blitt funnet hydrokarboner verdt om lag 188 milliarder kroner så langt i år. Det er en liten overdrivelse.

I en stort oppslått artikkel på e24.no hevder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, at det på norsk sokkel så langt i år er funnet olje, gass og kondensat verdt om lag 188 milliarder kroner.

Utregningen, sier han, er basert på offentlig tilgjengelige data for de 12 funnene som inkluderer 1) helt nye funn og 2) ressurser som oppjusterer eksisterende funn. Bransjeforeningen har altså tatt for seg resultatene av både undersøkelsesbrønner (wildcats) og avgrensningsbrønner.

Det blir derfor galt å si at det er gjort 12 funn. Per 19. oktober er det kun gjort 7 nye funn, og bare 4-5 av dem er (foreløpig) opplagte kandidater for utbygging, i hht. Oljedirektoratets ressursestimater.

Til sammen er det i disse funnene påvist mellom 135 og 480 millioner fat o.e. med olje, gass og kondensat. Bruker vi de samme prisestimatene som Norsk olje og gass (oljepris på 79,5 dollar (656 kroner), en gasspris på 1,98 kroner per kubikkmeter (snittprisen for gass i 2018) og en pris på 542 kroner per fat kondensat), finner vi at disse volumene tilsvarer en bruttoverdi på mellom 65 og 230 milliarder kroner.

I et forsøk på å sukre pillen – skuffelsen med funn og små volumer gjennom flere år – flesker Norsk olje og gass på med de økte verdiene som avgrensningsbrønnene har påvist.

Vi kommer likevel ikke utenom at det de første ti månedene av 2018 kun har blitt gjort 4 gode funn: Lille Prinsen (Nordsjøen), Frosk (Nordsjøen), Hades/Iris (Norskehavet) og Balderbrå (Norskehavet).

Av disse kan det se ut som om Hades/Iris, med OMV som operatør, er det mest lovende med hydrokarboner i både Langeformasjonen av kritt alder og Garnformasjonen av jura alder. I beste fall er det så langt påvist 250 millioner fat o.e.

Det blir også galt, slik det står i e24.no-artikkelen, at «til sammenligning har Stortinget lagt opp til en (ujustert) oljepengebruk på 245,4 milliarder kroner i årets statsbudsjett». Her sammenlignes pærer med epler.

OMV vil gi en presentasjon på The 2nd Exploration Strategy Conference i Stavanger 14.-15. november.

 

 

X