Ny frisk satsing

På restene etter Atlantic Petroleum Norge skal M Vest Energy satse fokusert i Nordsjøen og Norskehavet, og gjerne i nærheten av andre funn og felt.

Atlantic Petroleum er ute av Norge («Atlantic selger seg ut«). Opp av asken kommer M Vest Energy som kjøpte de norske lisensene og forpliktelsene for kr. 1.-.
– På denne måten får vi videreført alt det arbeidet vi har lagt ned i de lisensene som Atlantic Petroleum hadde, sier Jonny Hesthammer, daglig leder i det nye selskapet M Vest Energy. Hesthammer sikter spesielt til gassfunnet Ivory i nærheten av Aasta Hansteen som operatøren Centrica mener kan være kommersielt.
– Ikke minst er det interessant for oss at det kan gjøres store oljefunn i dette området. Funnet av olje i Snefrid viser i alle fall at olje har blitt dannet.

Industribyggere

M Vest Energy er finansiert opp av bergensinvestorene Trond Mohn og Lars Moldestad, og Hesthammer ser for seg et tett samarbeid med dem.
Han liker godt tanken på at de er industribyggere og ikke går inn i dette som finansielle akrobater. Med et akkumulert underskudd i Atlantic Petroleum var dette nemlig en reell trussel.
Fra Atlantic Petroleum har Hesthammer fått med seg Susanne Sperrevik og Aris Stefatos, begge kjent fra flere Hydrocarbon Habitat-seminarer, og i tillegg har alle de andre ansatte fra det gamle selskapet blitt med over i det nye.

Fokusert leting

– I dagens situasjon er Barentshavet uinterssant for oss, men får vi nok kapital er Barentshavet spennende. I stedet vil vi operere i modne områder, gjerne nær infrastruktur, og vi vil være ekstremt fokuserte, sier Hesthammer.
Den erfarne geologen vil bygge stein på stein gjennom et grundig teknisk arbeid.
– Vi tror det er mange muligheter. Først vil vi se på det som er i markedet, og kanskje vil vi søke i TFO 2016, sier han. Selskapet har allerede en søknad inne om å bli pre-kvalifisert.

Også EM

Hesthammer har lenge vært en svoren tilhenger av EM, og han mener han har sett at teknologien fungerer veldig godt i Barentshavet.
– Vi mener teknologien har stor verdi, og på Ivory-prospektet ser vi en flott anomali («EM-anomali med gåtefullt svar»).
– Vi tror derfor at EM også kan fungere i Norskehavet og vi vil uteske mulighetene for å ta i bruk denne teknologien, sier Jonny Hesthammer.
160411 Ivory
Ivory-funnet, som M Vest Energy nå har en liten bit i, ligger like ved Aasta Hansteen-feltet. Reservoaret i Aasta Hansteen inneholder gass og noe kondensat i sandstein av kritt alder i Niseformasjonen på om lag 3 000 meters dyp.Sammen med Haklang og Snefrid sør er utvinnbare ressurser antatt til 47 milliarder kubikkmeter gass.Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Produksjonen skal etter planen starte i slutten av 2018.

X