Nedtur for KorpfjellKorpfjell-prospektet ligger i området Barentshavet sørøst og ble tildelt i den 23. konsesjonsrunden. Brønn 7435/12-1 bleboret i et skikkelig frontierområde der det er 250 km til nærmeste letebrønn. Det var derfor knyttet store usikkerheter til kildebergart og reservoaregenskaper.

Nedtur for Korpfjell

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Statoil fant bare små mengder gass på Korpfjell-prospektet. Gassen ligger i jura sandsteiner, mens trias-lagene var tørre.

Statoil fant kun gass i den første letebrønnen i Barentshavet sørøst. Ifølge Oljedirektoratets pressmelding ble det påvist mellom 6 og 12 milliarder m3 gass (35-75 millioner fat o.e.). Det er derfor ikke kommersielt.
– Vi har hele tiden påpekt den store geologiske usikkerheten knyttet til Korpfjell. Det største spørsmålet var om vi ville finne noe i det hele tatt. Og ved et funn – om det var gass eller olje, kommenterer Jez Averty, Statoils letedirektør i Norge og UK.
I det prmiære letemålet, jura sandstener (Stø-, Tubåen- og Fruholmenformasjonene), påtraff brønnen en gasskolonne på 34 meter i Støformasjonen hvorav 28 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet.  Gass/vann-kontakten ble påvist 580 meter under havflaten.
I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet. I Kobbeformasjonen ble det påtruffet sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, hvorav noen sandsteislag er gassholdige.

Les mer om resultatene fra WellBet på Korpfjell hvor community hadde mye rett i sine mer eller mindre kvalifiserte gjetninger.

En foreløpig konklusjon er at EM-dataene over prospektet ga en riktig antydning om hva som var i vente.»Sår tvil om jura. Trias derimot.«
Men hva betyr dette for potensialet i det store området kalt Barentshavet sørøst?
– Resultatet er selvsagt skuffende, men det er alt for tidlig å trekke konklusjoner om hva dette betyr, sier Averty.
Han er heller ikke fornøyd med hva Statoil har utrettet i Barentshavet i år.
– Til tross for et spennende funn i Kayak og spor av olje i Gemini Nord, har vi så langt i år ikke fått en fulltreffer som kan gi en ny selvstendig feltutbygging. Kampanjen har så langt likevel gitt viktige avklaringer og ny informasjon om ressurspotensialet i Barentshavet, avslutter Averty.
Men Statoil skal bore en brønn til før årets kampanje er ferdig: Koigen

X