Category: Bergindustri

1 98 99 100993 / 993 POSTS
Storhetstid tuftet på svovelkis

Storhetstid tuftet på svovelkis

Den norske bergverksdriften på 1900-tallet var i all hovedsak basert på uttak av svovelkis. Kisen ble brukt som råstoff i svovelproduksjon, men da rås [...]
Drømmer om 100 millioner tonn malm

Drømmer om 100 millioner tonn malm

Ressursestimatene øker hver gang det bores nye hull, og snart kan det være påvist 50 millioner tonn malm i Nussir-forekomsten. Det dobbelte er imidler [...]
Mest italiensk – og litt norsk

Mest italiensk – og litt norsk

Så ble det norsk stein på det nye operahuset likevel. Ikke så mange kvadratmeter som mange hadde håpet, men en hvit granitt fra Rennebu med et vakkert [...]
1 98 99 100993 / 993 POSTS
X