Category: Bergindustri

1 98 99 100 101 1000 / 1001 POSTS

Godkjent reguleringsplan for Nussir

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i dag at reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark er godkjent. [...]
Tilrettelegger data for gruveindustrien

Tilrettelegger data for gruveindustrien

MINN-programmet er inne i sitt siste år, og nå er 50 prosent av arealet i Nord-Norge dekket med geofysikk fra luften. [...]
Grafén – nytt materiale – norske råstoffer

Grafén – nytt materiale – norske råstoffer

Oppdagelsen resulterte i en Nobelpris. om noen år kan den føre til en ny industriell revolusjon. og Norge er nesten alene i europa om råstoffressurser [...]

Fra Russland med ekspertise

Det er mye som tyder på at Pasvik har diamantførende kimberlitter. En russer leder an i letingen etter det som kan bli nok et gruveeventyr i nord. [...]

Mineralenes egen evolusjonshistorie

Jordas helt spesielle mangfold av mineraler har en klar sammenheng med den geologiske og biologiske utviklingen. [...]
Tilbake til røttene

Tilbake til røttene

Den nye sjefen i Direktoratet for mineralforvaltning har vokst opp i gruvebyen Mo i Rana. Det var i «den rød byen» at hun fikk interesse for miljøarbe [...]

Kvarts – et fargerikt mineral

Kvarts – i sin enorme mangfoldighet – gir stadig grunn til undring, og de flotte krystallene kan ha «personlige særpreg», avhengig av hvor og hvordan [...]
Bianco Carrara: Fortsatt hvit

Bianco Carrara: Fortsatt hvit

Fasadesteinen på operaen i Oslo kommer fra et uttak rett ovenfor småbyen Carrara. Det er fordi bruk av italiensk marmor har en kulturhistorisk tradisj [...]
Storhetstid tuftet på svovelkis

Storhetstid tuftet på svovelkis

Den norske bergverksdriften på 1900-tallet var i all hovedsak basert på uttak av svovelkis. Kisen ble brukt som råstoff i svovelproduksjon, men da rås [...]
Drømmer om 100 millioner tonn malm

Drømmer om 100 millioner tonn malm

Ressursestimatene øker hver gang det bores nye hull, og snart kan det være påvist 50 millioner tonn malm i Nussir-forekomsten. Det dobbelte er imidler [...]
1 98 99 100 101 1000 / 1001 POSTS
X