Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 6 107 40 / 1061 POSTS
Vil ha statlig investeringsfond

Vil ha statlig investeringsfond

Troms & Finnmark FrP vil gjenreise bergverksindustrien ved å opprette et statlig fond på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. [...]
En utømmelig kilde

En utømmelig kilde

Norge har et geologisk potensial for uttak av mye mer naturstein enn det vi i dag utnytter. [...]
Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Debatten om sjødeponi går tidvis høyt. Men er det slik at deponering på land er bedre? [...]
60 år historie arkivert

60 år historie arkivert

Rogalandsbedriften Titania var allerede godt i gang med arkivering av historisk materiale da Norsk Bergindustriarkiv tilbød sine tjenester. [...]
En forferdelig statistikk

En forferdelig statistikk

Et (lite) ærerikt kapittel i norsk (og russisk) gruvehistorie på Svalbard tar snart slutt. I et ulykkesperspektiv kan det kanskje være like greit. [...]
Varsler permitteringer i Kirkenes

Varsler permitteringer i Kirkenes

Som følge av COVID-19-situasjonen er Sydvaranger nødt til å sende ut permitteringsvarsel til de fleste av sine ansatte. [...]
Først og fremst industribygger

Først og fremst industribygger

Ivar S. Fossum har et sterkt ønske om å bygge industri basert på norske naturressurser. Nå er han på oppløpssiden. [...]
Medlemsskap helt nødvendig

Medlemsskap helt nødvendig

Nestoren Ragnar Kjeserud snakker varmt for at Norsk Bergindustri må fortsette sitt medlemsskap i Euroroc. [...]
Utsetter gruveplaner

Utsetter gruveplaner

Nordic Mining kunngjør at de utsetter forprosjektering og annet arbeid ved Engebøfjellet på bakgrunn av usikkerheten tilknyttet koronaviruset. [...]
Det endelige beviset

Det endelige beviset

Det bør ikke herske noen tvil lenger. Gruvedrift på rutil og granat på forekomsten i Engebøfjellet vil bli svært lønnsom for Nordic Mining. Nå skal de [...]
1 2 3 4 5 6 107 40 / 1061 POSTS
X