Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 6 100 40 / 998 POSTS
Prisen på batterimetaller faller

Prisen på batterimetaller faller

Ifølge SGU økte prisene på jernmalm, nikkel og edelmetaller første halvår 2019, mens prisene på basemetaller og batterimetaller sank. [...]
Søker om driftskonsesjon

Søker om driftskonsesjon

Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. [...]
Enda 20  år med gruvedrift

Enda 20 år med gruvedrift

Med drift kun i Gruve 7 hadde Store Norske Gruvedrift en omsetning på 155 millioner kroner i fjor. [...]
Rekordtall fra Sverige

Rekordtall fra Sverige

Innenfor EU er Sverige en stormakt når det gjelder uttak av metalliske malmer. [...]
Sverige på 21. plass

Sverige på 21. plass

Sverige er ledende i verden når det gjelder prospektering etter metalliske malmer. Norge ligger uendelig langt etter. [...]
REE Minerals i fransk utgave

REE Minerals i fransk utgave

Den planlagte gruvedriften på REE-metaller ved Ulefoss har fått et fire-siders oppslag i den franske avisen Les Echos. [...]
Jakter gull i Etiopia

Jakter gull i Etiopia

Investeringer på 30 millioner kroner kan gi milliardgevinst på gullforekomster i Etiopia. [...]
Søker om utslippstillatelse

Søker om utslippstillatelse

Elkem har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til uttak og produksjon av kvarts på Nasafjell kvartsforekomst i Rana kommune. [...]
Forventer kraftig prisøkning

Forventer kraftig prisøkning

Mens prisen på enkelte sjeldne jordartsmetaller forventes å falle, vil den stige for de som benyttes i fornybarindustrien. [...]
Enormt behov for metaller

Enormt behov for metaller

Det grønne skiftet krever at verden produserer mye mer metaller. Det betyr også økt energiproduksjon. [...]
1 2 3 4 5 6 100 40 / 998 POSTS
X