Category: Geoturisme

1 4 5 6 7 8 22 60 / 212 POSTS
Gammelt landskap på Rødlista

Gammelt landskap på Rødlista

De dype, frodige ravinene som karakteriserer det særegne landskapet på Romerike henger nøye sammen med avsmeltingshistorien etter siste istid. [...]

Amazonittpegmatitten i Bakstevalåsen

Oslofeltet er godt kjent for sine velbevarte sedimentære bergarter fra kambro-silur og intrusiver og eruptivbergarter fra perm - som ukens geofunn. [...]

Nei til Svea-turisme

Sysselmannen på Svalbard sier nei til turisme i Svea. Frykten for konsekvensene av reiseliv og forskning på den sårbare naturen er grunnen. [...]

Magmablandinger i Finsegranitten

Når magma størkner i dypet, dannes forskjellige typer bergarter som granitt og gabbro, avhengig av magmaets kjemiske sammensetning. Ukens geofunn. [...]

Kortreist gneis

I den lille bygda Valldal på Sunnmøre er ukens geofunn tatt i bruk der bebyggelsen møter vannet. [...]

Svea blir turistdestinasjon

Det gamle Svea-samfunnet med all eksisterende infrastruktur skal nå bli en levende turistdestinasjon. [...]

Forkastninger i Vikersundbakken

Den voldsomme utbyggingen av skiflyvningsbakken i Vikersund hoppsenter har etterlatt seg en rekke interessante geologiske skatter - ukens geofunn. [...]

Kvenklubbforkastningen

Ukens geofunn er en imponerende forkastning, like nord for Saraby i Kvalsund, Finnmark. [...]

Operataket vaskes og renses

Gulskjæret på operataket skal vaskes og renses bort. Tester viser at man vil få renset bort det aller meste. [...]

Norges eldste fjell

Skiltet står der helt for seg selv. Men beskjeden er klar og tydelig. Dette er historisk grunn - og ukens geofunn. [...]
1 4 5 6 7 8 22 60 / 212 POSTS
X