Category: Miljø

1 12 13 14 15 16 31 140 / 306 POSTS
Miljøpyromanenes destruktive krefter

Miljøpyromanenes destruktive krefter

Vi husker alle Deep Water Horizon. Utblåsningen som for sju år siden «drepte alt liv» i Mexicogolfen. [...]
Følelsesladd motstand mot gruveavgang

Følelsesladd motstand mot gruveavgang

Ingen vil ta på seg jobben med å fjerne det omstridte radioaktive avfallet fra Søve gruver i Telemark. [...]
Vil lage CO2-lager

Vil lage CO2-lager

Statoil vil søke om operatørskap for et karbonfangst- og lagringsanlegg i Nordsjøen. [...]
Motstand mot deponi

Motstand mot deponi

Norsk Gjenvinning ønsker å deponere lavradioaktive gruvemasser ved Borge pukkverk i Fredrikstad. Men de møter motstand lokalt. [...]
Sju timer med produksjon

Sju timer med produksjon

Norsk vindkraftproduksjon var vesentlig lavere i 2016 enn i rekordåret 2015 og utgjorde kun 1,4 % av total kraftproduksjon. [...]
Framtidens energikilder

Framtidens energikilder

«Lavere produksjon fra norsk sokkel skaper ikke lavere etterspørsel etter olje og gass, og heller ikke lavere utslipp.» [...]
Sakte fart for elbiler

Sakte fart for elbiler

Det grønne skiftet innebærer en betydelig økning i elbiler. Men BP tror fossildrevne biler vil dominere fullstendig de neste 20 årene. [...]
Reduserte utslipp med 70 mill tonn

Reduserte utslipp med 70 mill tonn

Ved hjelp at industrimineralet olivin har hjørnestensbedriften Sibelco på Åheim i Vanylven bidratt til å redusere CO2-utslippene med 70 millioner tonn [...]
NOAH tar feil

NOAH tar feil

Nei, Brevik er ikke stedet for deponi for farlig avfall, slik NOAH ønsker seg det, skriver Vern om Grenland. [...]
Rom for farlig avfall

Rom for farlig avfall

Gruverommene under Eidangerfjorden ved Brevik egner seg svært godt til oppbevaring av farlig avfall. Her har vi nok et eksempel på fornuftig gjenbruk. [...]
1 12 13 14 15 16 31 140 / 306 POSTS
X