Category: Miljø

1 11 12 13 14 15 31 130 / 307 POSTS
Et ønske om selvpining

Et ønske om selvpining

Norge er en bitte liten aktør i oljemarkedet. Historien viser at om vi slutter å lete og produsere, vil ikke etterspørselen bli påvirket. [...]
Lanserer nytt deponikonsept

Lanserer nytt deponikonsept

NOAH vil behandle avfallet på Langøya før det fraktes til Brevik. [...]
Ikke egnet for deponi

Ikke egnet for deponi

En ny rapport konkluderer med at lagring av avfall i fjellet på Raudsand i Nesset ikke er trygt. [...]
Mot fullskala CCS

Mot fullskala CCS

Gassnova har vurdert resultatene fra fangstforsøkene så interessante at det kan gå mot verdens første fullskala anlegg av CO2-fangst fra sementproduks [...]
Evaluerer nytt CO2-prosjekt

Evaluerer nytt CO2-prosjekt

Statoil evaluating new CO2 storage project on the Norwegian continental shelf [...]
Deponi er greit

Deponi er greit

NGU har gjort grunnundersøkelser på Raudsand og konkluderer med at de geologiske forholdene ikke vil skape problemer for et deponi. [...]
Dyrt – veldig dyrt

Dyrt – veldig dyrt

Å fange, transportere og lagre CO2 fra sementindustrien blir ekstremt dyrt. Vi snakker om to milliarder kroner per million tonn CO2. [...]
Sterkt etterlengtet

Sterkt etterlengtet

Det er alt for få som setter spørsmål ved etablerte sannheter. Morten Jødal gjør det ettertrykkelig. [...]
Seismikken renser havet

Seismikken renser havet

PGS lanserer konsept for innsamling av plast til sjøs. Metoden utnytter teknologi fra seismikken. [...]
Fann lite oksygen i tidlegare gruvedeponi

Fann lite oksygen i tidlegare gruvedeponi

– Vi finn så godt som null oksygen to centimeter ned i havbotnen. 30 år etter gruvedeponeringa tok slutt, er dette overraskande, seier havforskar Tina [...]
1 11 12 13 14 15 31 130 / 307 POSTS
X