Category: Miljø

1 10 11 12 13 14 31 120 / 306 POSTS
Tar til fornuft

Tar til fornuft

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bruke kun 20 millioner kroner på CO2-håndtering neste år. [...]
Forurenser skal betale

Forurenser skal betale

Det aller meste av norsk olje (90 prosent) eksporteres. Derfor skjer de store utslippene fra norsk produksjon i utlandet. [...]
Nå starter rettssaken

Nå starter rettssaken

Tirsdag starter rettssaken ved Oslo tingrett der Staten ved Olje- og energidepartementet er saksøkt av Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom [...]
Legger CO2-anlegg tik Kollsnes

Legger CO2-anlegg tik Kollsnes

Gassnova og Statoil legger mottaksanlegg for CO2 til CCB Kollsnes AS i Øygarden kommune i Hordaland. [...]
Ett steg nærmere fullskala lagring

Ett steg nærmere fullskala lagring

1. november ble nye standarder for transport og lagring av CO2 lansert under et seminar ved Oljedirektoratet. [...]
Avslutter forskningsprosjekt

Avslutter forskningsprosjekt

Norcem setter forskningsprosjektet for rensing og fangst av CO2 på vent etter at regjeringen har foreslått kraftige kutt i statsbudsjettet. [...]
Nedtur for CCS

Nedtur for CCS

Regjeringen kutter i investeringer til 3 mulige anlegg for CO2-fangst på land. [...]
Nytt samarbeid om CO2-lagring

Nytt samarbeid om CO2-lagring

Statoil, Shell og Total signerte samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel. [...]
Vil dekke til sjøbunn i Bergen

Vil dekke til sjøbunn i Bergen

Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan forurenset sjøbunn best kan tildekkes. Sand, skjell og kull er blant ingrediensene som testes. [...]
Et ønske om selvpining

Et ønske om selvpining

Norge er en bitte liten aktør i oljemarkedet. Historien viser at om vi slutter å lete og produsere, vil ikke etterspørselen bli påvirket. [...]
1 10 11 12 13 14 31 120 / 306 POSTS
X