Category: Miljø

1 32 33 34336 / 336 POSTS
Ny tiltaksplan mot forurensning

Ny tiltaksplan mot forurensning

Forurensende utslipp fra gamle gruver er et problem mange steder, og utslippene fra gruvene på Løkken er blant de verste og vanskeligste å håndtere. N [...]
En fjelltur – og løsningen på et istidsproblem

En fjelltur – og løsningen på et istidsproblem

En ny metode har gjort det mulig å kartlegge historien om hvordan siste istids bre forsvant fra Hardangerfjorden. Det gikk fortere enn det nesten er m [...]
Gjenvinner stein, olje og vann

Gjenvinner stein, olje og vann

Oljebasert boreslam og borkaks fra norsk sokkel ender opp som olje, stein og vann. Oljen er et bruks- og salgsprodukt, mens steinen og vannet føres ti [...]
Finner de beste fiskeplassene

Finner de beste fiskeplassene

Flere år med innsamling av havbunnsdata langs kysten viser at det er en klar sammenheng mellom havbunnsgeologi og fiskens oppholdssteder. Bruk av slik [...]
Den usynlige energien

Den usynlige energien

Geotermisk varme har et nesten uendelig potensial som vi ikke har utnyttet. Et nytt FME-senter kan bety starten på en ny æra for denne energikilden. [...]
Geoprofilen: Ole Humlum – Klimatolog i hardt vær

Geoprofilen: Ole Humlum – Klimatolog i hardt vær

De naturlige klimasvingningene har alltid interessert ham. Det er derfor professoren har engasjert seg i den såkalte klimadebatten. Mange mener på «fe [...]
1 32 33 34336 / 336 POSTS
X