Boret på 3000 meters havdyp Sulfidskorsteiner fra et utdødd felt i et område kalt Mohnsskatten. Bildet er tatt av OD på årets tokt til midthavsryggen.

Boret på 3000 meters havdyp

Årets tokt til midthavsryggen mellom Norge og Grønland tok i bruk ny teknologi for å ta prøver av mulige mineralforekomster.

Med fartøyet Island Valiant har Oljedirektoratet vært på et fem uker langt tokt på Mohnsryggen nordvest i Norskehavet.

Mohnsryggen er en oseanisk spredningsrygg som skiller to jordskorpeplater, og formålet med toktet var å gjøre undersøkelser under havbunnen med å bore grunne hull i mineralfeltene og å teste ut boreteknologien på så store havdyp.

Storsatsing på dypt vann

På toktet har operatøren TIOS gjennomført boreoperasjoner på 3000 meter havdyp for å ta prøver av mulige mineralforekomster. Her finns det metaller som er viktige for batteriteknologi, vindturbiner og mobiltelefoner, ifølge Oljedirektoratet.

«Dette er et ekte pionertokt», sier letedirektør Torgeir Stordal i OD.

«Det er første gangen det er benyttet kveilerørteknologi på så store havdyp, og det er første gangen slik boreteknologi blir brukt til utforskning av mineraler på havbunnen».

«Norsk teknologi og kompetanse baner veg også på dette området, og viser at vi er ledende innenfor utforskning av mineraler på havbunnen», sier Stordal.

Milliardverdier på havbunnen

Fant ny mineralforekomst

Dette er tredje gangen OD utfører egne operasjoner på dypt vann for å kartlegge potensialet for mineraler på havbunnen.

«Resultatene blir en viktig del av grunnlaget for å vurdere kor store mengder mineral som finnes i disse områdene. Dette er en oppgave Olje- og energidepartementet har bedt OD om å utføre», seier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Foto: Oljedirektoratet

Newer Post
Older Post
X