Sørbråten-minnesmerke kan forkastesTerrassen ved minnestedet på Sørbråten. Illustrasjonen antyder at berggrunen består av flott granitt (rapakivigranitt). Det er ikke riktig. Den stedlige bergarten er sedimentær og er oppsprukket pga. frostforvitring. Montasje: Statsbygg

Sørbråten-minnesmerke kan forkastes

Kommunalminister Jan Tore Sanner nekter omkamp om plasseringen, men Regjeringen ønsker å komme naboene i møte ved å skrinlegge monumentet.

Det skriver nrk.no på sine nettsider.
Kommunalminister Jan Tore Sanner bekrefter ovenfor NRK at Regjeringen har tilbudt å skrinlegge vinnerutkastet fra svenske Jonas Dahlberg for å komme naboene i møte.
– Vi ønsker å unngå en opprivende rettssak som vil være svært belastende for mange. Det er bakgrunnen for at vi har bedt regjeringsadvokaten om å se på muligheten for en forliksforhandling. I og med at naboenes reaksjon var knyttet til minnesmerket, har vi åpnet for at vi kan finne et annet minnesmerke enn det som opprinnelig var tenkt, sier Sanner til NRK.
Sanner er imidlertid ikke villig til å gå til omkamp om plasseringen på Sørbråten.
– Beslutningen er tatt for flere år siden. Vi har allerede utsatt etableringen av minnesmerket med to år, og det er fordi vi ønsket å finne en løsning som kunne samle. Nå har vi åpnet for et forlik med naboene hvor vi holder fast ved minnestedet, men åpner for å finne et annet minnesmerke, og vi ønsker også å involvere alle berørte videre, sier Sanner videre.

Les hele saken på nrk.no

X