Betydelig økning for offshore vind Offshore vindkraft er på frammarsk, men verdens totale kapasitet er foreløpig mindre enn Norges vannkraftkapasitet. Foto: Halfdan Carstens

Betydelig økning for offshore vind

Ifølge the Global Wind Energy Council vil den kraftige økningen i offshore vind-energi de siste fem årene fortsette fram mot 2030.

I perioden2013-2019 økte kapasiteten i offshore vind-energi med 21 prosent i snitt per år.  Ifølge the Global Wind Energy Council (GWEC) vil denne trenden fortsette fram mot 2030 slik at den samlede kapasiteten blir ca 200 GW.

«The global offshore market has grown by an average of 21% each year since 2013, reaching total installations of 23 GW. More than 4 GW of new capacity was installed each year in 2017 and 2018, making up 8% of the total new installations during both years. For the first time, China was the largest offshore market in 2018 based on new installations, followed by the UK and Germany

Til sammenligning hadde Norge per 1. januar 2018 en installert produksjonskapasitet34 GW. Landbaserte vindkraftverk utgjør 3,4 prosent av dette.

Det meste av veksten som GWEC forutser vil skje i Kina og andre asiatiske land som Taiwan, Vietnam, Japan, India og Sør-Korea.Veksten i Europa vil skape en kapasistet på 78 GW i 2030, ifølge GWEC.

«The scenario expects double-digit growth for the global offshore market based on current policies and expected auctions and tenders. This scenario makes annual installations of 15 to 20 GW after 2025 realistic based on growth in China and other Asian markets, amounting to 165 GW of new installed capacity globally between now and 2030. This would bring the total installed capacity to nearly 190 GW.»

Les også: Et radikalt forslag – til beste for landet

Stadig flere argumenterer for offshore vind også i Norge, og for noen år siden utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. NVE har også gjennomført en omfattende vindressurskartlegging som er presentert i et vindatlas. Kartleggingen viser at Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon med mye og stabil vind og store, tilgjengelige arealer.

Men med unntak av Hywind – verdens første fullskala flytende vindturbin – er det ikke installert offshore turbiner her til lands (vanns). Hywind er et demonstrasjonsanlegg lokalisert utenfor Karmøy i Rogaland som består av en 2,3 MW vindturbin montert på flytende struktur. Utenfor Skottland drifter Equinor verdens første flytende vindfarm. Vindparken ble åpnet i 2017, og med 5 vindturbiner har den en kapasitet på 30 MW. Dimensjonene er gigantiske. Hver enkelt mølle rager høyere enn Oslo Plaza (geo 365: Uten ambisjoner og visjoner).

Olje- og energidepartementet har nå sendt et forslag på høring om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II.

– Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil be om innspill på om vi også bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 

 

 

X