Equinor tar avstand fra IEAs nullutslippsanalyseFoto: max_gloin fra Pixabay

Equinor tar avstand fra IEAs nullutslippsanalyse

Under fremleggelsen av Energy Perspectives 2021 gjorde Equinor det helt klart at selskapet ikke tror på IEAs nylig fremlagte nullutslippsscenario.

Det internasjonale energibyrået (IEA) offentliggjorde nylig rapporten «Net Zero by 2050».

Her får vi angivelig forklart hva som må til for å nå nullutslippsmålet innen 2050.

Men det blir sært dyrt, ekstremt vanskelig og får i tillegg alvorlige konsekvenser både for klodens natur og oss mennesker. I teorien skal det være mulig, ifølge IEA, men i praksis blir det umulig (geo365.no: IEAs nullutslippsmål er fullstendig urealistisk).

Nå sier også Equinor at IEAs scenario ikke er realistisk.

Dette går tydelig fram av Energy Perspectives 2021 som nylig ble lagt fram.

I en artikkel i Finansavisen («IEAs veikart støttes ikke av Equinors analyser«) utdypes dette basert på selve rapporten og pressens intervju med forfatteren Eirik Wærness i etterkant.

«I spørsmålsrunden etter fremleggelsen av Energy Perspectives er forfatteren, sjeføkonom Eirik Wærness, klar i sine svar til pressen. Han sier om IEA-scenarioet at «the possibility of doing it is very, very narrow», og videre at «I don’t agree with the [IEA] scenario as such». Dette begrunnes med at han i så fall også må tro på 40 prosent økning i kjernekraft, 30 prosent økning i vannkraft og en syvdobling i uttaket fra gruveindustrien de neste ti årene. Han mener IEA-rapporten inneholder «a number of assumptions that are not likely».»

 

X