Stolte på AVO Dybdeseksjon med seismikk og 2D «unconstrained» resistivitetsinversjon fra vertikale EM-data over Grind-prospektet. Brønnlokasjonen har ingen anomali. © PetroMarker

Stolte på AVO

Da AVO-anomalier indikerte hydrokarboner, var dette avgjørende for Neptune Energys beslutning om å bore Grind-prospektet.

Grind-prospeket utenfor Midt-Norge var tørt (undersøkelsesbrønn 6507/8-10 S), noe som EM-data samlet inn i regi av PetroMarker sterkt indikerte (geo365.no: «Innertier for EM-teknologien«). Men EM har aldri vært noen «silever bullet», og Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet, er fullt ut enig med dem som hevder dette (geo365.no: «Forkastningsblokkene må bores«).

– Den vil alltid være ett av mange verktøy, sier han til geo365.

– Det har vist seg at EM fungerer godt i enkelte områder og mindre bra i andre områder, og dette avhenger blant annet av hvilke bergarter som befinner seg i undergrunnen, og hvor dypt reservoaret ligger, legger han til

Letedirektøren vil uansett ikke være med på at Grind ikke skulle vært boret bare fordi EM-dataene ikke viste en sterk anomali.

Han påpeker at Oljedirektoratet setter pris på at ulike letemodeller og teknologier testes – det er noe av fundamentet for forvaltningen av ressursene på sokkelen.

– Leting er en øvelse der det alltid vil være en viss risiko for å bomme. Hvilken risiko selskapene ønsker å ta, er selvsagt opp til dem selv. Det beste vi kan gjøre er å lære av all geologisk informasjon vi får fra letebrønnene – uansett resultat.

– Det er svært viktig at de gjenværende forkastningsblokkene blir boret, og funnene på Echino Sør (geo365.no: «Et stort lite funn») og Bergknapp (geo365.no: «Lovende funn utenfor Midt-Norge») illustrerer dette poenget veldig godt, sier Torgeir Stordal.

Iht. foreløpige ressursberegninger kan disse to funnene gi en ressurstilvekst på opptil et par hundre millioner fat o.e., og – slik myndighetene har påpekt – kan denne type funn i nærheten av eksisterende felt og infrastruktur være svært lønnsomme. Også for nasjonen Norge.

Steinar Meland, letesjef i Neptune Energy, ser heller ikke på EM-teknologien som noen «silver bullet».

Historien har vist at teknologien har blitt bedre med årene, men foreløpig er det ingen som har lyktes fullt ut med bruk av denne type data. Fremfor alt er det viktig å se dem i sammenheng med andre type data for så å gjøre en totalvurdering.

– Samtidig må vi være klar over at teknologien virker bedre i noen områder, sier Meland, og med det mener han at det geologiske rammeverket spiller svært stor rolle. Geologene må være spesielt oppmerksomme på «falske negative» og «falske positive» anomalier.

Neptune benyttet også AVO i de-riskingen av prospektet Grind, og det interessante er at denne analysen indikerte tilstedeværelse av hydrokarboner, motsatt av det EM-dataene viste.

– På forhånd visste vi selvsagt at AVO-analyser også er forbundet med usikkerhet, men resultatene fra denne analysen, sammen med andre analyser ble gitt større betydning enn EM-resultatene denne gangen.

Meland hører med til dem som kjenner prospektet fra «gammelt av». Hans historie går helt tilbake til siste halvdel av 1990-årene.

– Det er en vel definert forkastningsblokk, kjent fra lang tid tilbake, som absolutt fortjente å bli boret, og vi har til fulle fått bekreftet at det er en veldefinert struktur og at reservoaret er veldig bra. I forkant så vi på migrasjon som den største risikoen, og nå mener vi å ha fått bekreftet at prospektet har ligget i den såkalte «migrasjonsskyggen». Det viktigste i leting er dermed å ta en totalvurdering av alle tilgjengelige data, for så å ta en avgjørelse om prospektet er borbart eller ei – altså ingen «silver bullet», dessverre.

Les også: «Innertier for EMGS«

X