Category: Bergindustri

1 115 116 1171169 / 1169 POSTS
En dristig plan

En dristig plan

Oppskriften fra gull-letingen i Nord-Irland skal følges. Det betyr en sterk økning i etterspørselen etter borerigger de neste årene. Og kanskje et sto [...]
Ett skritt nærmere målet

Ett skritt nærmere målet

Bergindustrien er en ganske forskningsumoden bransje. Nå jobbes det intenst med å bygge et fundament som skal hjelpe den til å stå frem som moderne, m [...]
Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Bergindustrien spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. Ulike grupper har ulike forventinger til bedriftene i bransjen. [...]
Om Norsk Bergindustri

Om Norsk Bergindustri

Et årsskifte er en tid for å reflektere over ting. Denne gangen vil jeg reflektere over den organisasjonen jeg representerer – Norsk Bergindustri. Hvi [...]
Har sikret store arealer

Har sikret store arealer

En helt ny aktør sikret seg på tampen av fjoråret usedvanlig mange leterettigheter etter metaller. [...]
Tilrettelegger data for gruveindustrien

Tilrettelegger data for gruveindustrien

MINN-programmet er inne i sitt siste år, og nå er 50 prosent av arealet i Nord-Norge dekket med geofysikk fra luften. [...]
En ny hverdag

En ny hverdag

Den nye mineralloven, som trådte i kraft for to år siden, har gitt nye og utfordrende oppgaver til Direktoratet for mineralforvaltning. Direktøren er [...]
Godkjent reguleringsplan for Nussir

Godkjent reguleringsplan for Nussir

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i dag at reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark er godkjent. [...]
Klart for Lunckefjell

Klart for Lunckefjell

Om drøyt tre år blir det oppstart av ny gruve på Svalbard. Rett før jul i fjor fikk Store Norske den tillatelsen de trengte for å sette i gang i Svea [...]
1 115 116 1171169 / 1169 POSTS
X