Category: Miljø

1 8 9 10 11 12 29 100 / 281 POSTS

Nedtur for CCS

Regjeringen kutter i investeringer til 3 mulige anlegg for CO2-fangst på land. [...]

Nytt samarbeid om CO2-lagring

Statoil, Shell og Total signerte samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel. [...]

Vil dekke til sjøbunn i Bergen

Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan forurenset sjøbunn best kan tildekkes. Sand, skjell og kull er blant ingrediensene som testes. [...]

Lanserer nytt deponikonsept

NOAH vil behandle avfallet på Langøya før det fraktes til Brevik. [...]
Et ønske om selvpining

Et ønske om selvpining

Norge er en bitte liten aktør i oljemarkedet. Historien viser at om vi slutter å lete og produsere, vil ikke etterspørselen bli påvirket. [...]

Ikke egnet for deponi

En ny rapport konkluderer med at lagring av avfall i fjellet på Raudsand i Nesset ikke er trygt. [...]
Mot fullskala CCS

Mot fullskala CCS

Gassnova har vurdert resultatene fra fangstforsøkene så interessante at det kan gå mot verdens første fullskala anlegg av CO2-fangst fra sementproduks [...]

Evaluerer nytt CO2-prosjekt

Statoil evaluating new CO2 storage project on the Norwegian continental shelf [...]

Deponi er greit

NGU har gjort grunnundersøkelser på Raudsand og konkluderer med at de geologiske forholdene ikke vil skape problemer for et deponi. [...]

Dyrt – veldig dyrt

Å fange, transportere og lagre CO2 fra sementindustrien blir ekstremt dyrt. Vi snakker om to milliarder kroner per million tonn CO2. [...]
1 8 9 10 11 12 29 100 / 281 POSTS
X