Category: Miljø

1 3 4 5 6 7 31 50 / 307 POSTS
Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Fornybar energi kan komme til å være like ødeleggende som fossil energi, skriver Foreign Policy. [...]
Slipper ut lokale mineraler

Slipper ut lokale mineraler

I trygg forvisning om at sjødeponi ikke har noe skadepotensial vil Sibelco Nordic fortsette å slippe ut "gråstein" i fjorden utenfor anlegget. [...]
Resultatene må ut

Resultatene må ut

Satsingen i forskningsprosjektet NYKOS har gitt økt kunnskap om sjødeponering. Nå må bergindustrien sørge for å gjøre resultatene kjent. [...]
Rock Energy er konkurs

Rock Energy er konkurs

Selskapet som skulle bore dype brønner med oljeteknologi for å bringe varmt vann til overflaten er nå konkurs. [...]
Nåleputene over strandflaten

Nåleputene over strandflaten

Roan vindpark er nå Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Fra hurtigruten får vi et godt inntrykk av hvordan havgående turister vil oppleve den [...]
Urealistisk scenario

Urealistisk scenario

BPs scenario for 45 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2040 krever at det bygges et nytt CO2-lagringsanleggg på størrelse med Sleipner annenhver dag. [...]
Kunnskapsløft for deponering

Kunnskapsløft for deponering

Tirsdag denne uka la NYKOS fram resultatene av fem års forskning på miljøkonsekvensene av sjødeponering. [...]
«Deponiet vil være trygt»

«Deponiet vil være trygt»

Lokale motstandere av et deponi for farlig avfall i Breviks kalksteinsgruve farer med faktafeil og stråmannsargumenter, mener Fredric Hauge Bellona. [...]
Gass bedre enn kull

Gass bedre enn kull

En ny studie som SINTEF står bak viser at gass er 50 prosent bedre for klimaet enn kull. [...]
Vil gjøre CCS lønnsomt

Vil gjøre CCS lønnsomt

Multiconsult har på oppdrag utarbeidet en rapport som ser på hvilke virkemidler som kan gjøre CCS lønnsomt, skriver Norsk olje og gass. [...]
1 3 4 5 6 7 31 50 / 307 POSTS
X