Category: Miljø

1 2 3 4 5 34 30 / 336 POSTS
På jakt etter de minste rystelsene

På jakt etter de minste rystelsene

Storskala CO2-lagring krever god kunnskap om muligheten for induserte jordskjelv. En nylig installert seismisk array skal gi grunnleggende viten om na [...]
Målet helliger midlet

Målet helliger midlet

Hvor mye er 25 milliarder kroner? Ingen vet, eller mer korrekt, ingen er i stand til å forstå beløpets størrelse. [...]
Gass er et reelt alternativ

Gass er et reelt alternativ

Gasskraft med karbonlagring har et lavere (!) samlet fotavtrykk enn fornybare energiformer, mener Jonny Hesthammer. [...]
Fornybar energi har et arealproblem

Fornybar energi har et arealproblem

I forhold til hvor mye energi de skaper er fornybare energikilder betydelig mer plasskrevende enn de fossile energikildene. [...]
En usannsynlig visjon

En usannsynlig visjon

Det er noe fundamentalt galt når politikere, byråkrater, miljøvernbevegelsen og industriledere står sammen om en fullstendig urealistisk politikk. [...]
Tord Liens gale regnestykke

Tord Liens gale regnestykke

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er ikke sjokkert over kostnadene ved å etablere fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Nordsjøen (DN [...]
Ulønnsom fangst og lagring

Ulønnsom fangst og lagring

En konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir 10 ga [...]
«Grønn svada»

«Grønn svada»

Det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser, uten reelt innhold, skriver Ola Borten Moe på ytring.no [...]
Avskriver Brevik-deponi

Avskriver Brevik-deponi

En ny rapport konkluderer med at deponering av avfall i gruvene i Brevik samtidig som det foregår drift der er uforsvarlig og farlig. [...]
En hastesak

En hastesak

Elva Folla i Nord-Østerdal er sterkt preget av forurensning fra Folldal gruver. Riksantikvaren er utålmodig og vil vite hva som kan gjøres. [...]
1 2 3 4 5 34 30 / 336 POSTS
X