Category: Miljø

1 2 3 4 5 32 30 / 313 POSTS
Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden

Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden

Havforskningsinstituttet mener konsekvensutredningen for drift ved Bindal gruver har store mangler og er utdatert. [...]
Venter fortsatt på løsning

Venter fortsatt på løsning

Tungmetaller renner fortsatt ut i elva Folla ved Folldal gruver. Staten ble pålagt å rydde opp for 15 år siden. [...]
CCS i medvind

CCS i medvind

Det politiske og tekniske arbeidet for et europeisk sentrallager for CO2 er i godt gjenge. Planen er å starte opp i løpet av tre-fire år. [...]
Et paradigmeskifte for norsk sokkel

Et paradigmeskifte for norsk sokkel

Equinor har boret den aller første brønnen på norsk sokkel hvor hensikten kun er å undersøke om et reservoar egner seg for lagring av CO2. [...]
Endelig skjer det noe

Endelig skjer det noe

Verden hadde ikke vært den samme om ikke folket – du og jeg – tok ansvar for de verste miljøsyndene. [...]
Jekker opp ambisjonene

Jekker opp ambisjonene

Equinor skal redusere netto karbonintensitet per produserte energienhet fra produksjon til forbruk med minst 50 % innen 2050. [...]
«Geologi i kystsonen»

«Geologi i kystsonen»

"Århundrets byggverk" for det 20. århundret domineres fullstendig av urgammel gneis. [...]
Arresterer Tusvik

Arresterer Tusvik

- Dette er bare spinn og det er kjipt at du formidler dette uten å sjekke fakta, skriver Nussir-leder Øystein Rushfeldt i tilsvaret til debattinnlegge [...]
Tap for Klimasøksmålet mot Staten: Dom i ankesaken

Tap for Klimasøksmålet mot Staten: Dom i ankesaken

Klimasaksøkerne tapte runde to i retten. Klokken 11 i dag falt dommen hos Borgarting lagmannsrett i ankesaken til Klimasøksmålet som ble anlagt av fle [...]
La det strømme!

La det strømme!

Forskning viser at en geologisk felle ikke er nødvendig for å lagre CO2 trygt under havbunnen. [...]
1 2 3 4 5 32 30 / 313 POSTS
X