Category: Miljø

1 2 3 4 5 31 30 / 301 POSTS
Julenissen kommer kanskje (?)

Julenissen kommer kanskje (?)

"Norge kan ikke redde klimaet alene". Det er dessverre helt korrekt. Våre utslipp er forsvinnende små. [...]
Ressurser til kystnær kartlegging

Ressurser til kystnær kartlegging

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging, skriver ngu.no. [...]
Åpnet CO2-feltlab

Åpnet CO2-feltlab

I et 10 000 år gammelt delta skal SINTEF gjøre forsøk med injeksjon og monitorering av CO2. [...]
Brevik er ut

Brevik er ut

Det vil ikke bli etablert deponi for farlig avfall i gruene under Brevik. Et ekspertutvalg trekker frem tre andre mulige områder. [...]
Demokratiet utfordres

Demokratiet utfordres

Klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. [...]
Protesterer mot deponi

Protesterer mot deponi

Fiskerinæringen protesterer mot planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg i Raudsand i Møre og Romsdal. [...]
Betydelig økning for offshore vind

Betydelig økning for offshore vind

Ifølge the Global Wind Energy Council vil den kraftige økningen i offshore vind-energi de siste fem årene fortsette fram mot 2030. [...]
Tar tak i klimadebatten

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima. [...]
Til beste for landet

Til beste for landet

For å øke produksjonen av fornybar energi generelt og havvind spesielt, er det nødvendig med radikale incentiver. [...]
Rare tall fra BP

Rare tall fra BP

BPs scenario for lagring av CO2 er fullstendig urealistisk. Dessverre er ikke selskapet villig til å innrømme det selv. [...]
1 2 3 4 5 31 30 / 301 POSTS
X