Category: Miljø

1 2 3 4 5 6 31 40 / 301 POSTS
Krever stans i utbyggingen

Krever stans i utbyggingen

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, mener Norsk Ornitologisk Forening. [...]
Uten ambisjoner og visjoner

Uten ambisjoner og visjoner

Ny kartlegging viser at Danmark har et stort potensial for havvind. Foreløpig mangler vi planer her hjemme. [...]
Bygger lager for atomavfall

Bygger lager for atomavfall

Finnene skal lagre atomavfall i to milliarder år gamle granitter der det er liten sjanse for jordskjelv. [...]
Frigir lagringsdata

Frigir lagringsdata

Data fra CO2-lagring på Sleipner-feltet blir frigitt i håp om å bidra til økt nyskaping og utvikling når det gjelder CO2 -lagring. [...]
Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Fornybar energi kan komme til å være like ødeleggende som fossil energi, skriver Foreign Policy. [...]
Slipper ut lokale mineraler

Slipper ut lokale mineraler

I trygg forvisning om at sjødeponi ikke har noe skadepotensial vil Sibelco Nordic fortsette å slippe ut "gråstein" i fjorden utenfor anlegget. [...]
Resultatene må ut

Resultatene må ut

Satsingen i forskningsprosjektet NYKOS har gitt økt kunnskap om sjødeponering. Nå må bergindustrien sørge for å gjøre resultatene kjent. [...]
Rock Energy er konkurs

Rock Energy er konkurs

Selskapet som skulle bore dype brønner med oljeteknologi for å bringe varmt vann til overflaten er nå konkurs. [...]
Nåleputene over strandflaten

Nåleputene over strandflaten

Roan vindpark er nå Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Fra hurtigruten får vi et godt inntrykk av hvordan havgående turister vil oppleve den [...]
Urealistisk scenario

Urealistisk scenario

BPs scenario for 45 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2040 krever at det bygges et nytt CO2-lagringsanleggg på størrelse med Sleipner annenhver dag. [...]
1 2 3 4 5 6 31 40 / 301 POSTS
X