Category: Miljø

1 2 3 4 5 6 31 40 / 306 POSTS
Protesterer mot deponi

Protesterer mot deponi

Fiskerinæringen protesterer mot planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg i Raudsand i Møre og Romsdal. [...]
Betydelig økning for offshore vind

Betydelig økning for offshore vind

Ifølge the Global Wind Energy Council vil den kraftige økningen i offshore vind-energi de siste fem årene fortsette fram mot 2030. [...]
Tar tak i klimadebatten

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima. [...]
Til beste for landet

Til beste for landet

For å øke produksjonen av fornybar energi generelt og havvind spesielt, er det nødvendig med radikale incentiver. [...]
Rare tall fra BP

Rare tall fra BP

BPs scenario for lagring av CO2 er fullstendig urealistisk. Dessverre er ikke selskapet villig til å innrømme det selv. [...]
Krever stans i utbyggingen

Krever stans i utbyggingen

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, mener Norsk Ornitologisk Forening. [...]
Uten ambisjoner og visjoner

Uten ambisjoner og visjoner

Ny kartlegging viser at Danmark har et stort potensial for havvind. Foreløpig mangler vi planer her hjemme. [...]
Bygger lager for atomavfall

Bygger lager for atomavfall

Finnene skal lagre atomavfall i to milliarder år gamle granitter der det er liten sjanse for jordskjelv. [...]
Frigir lagringsdata

Frigir lagringsdata

Data fra CO2-lagring på Sleipner-feltet blir frigitt i håp om å bidra til økt nyskaping og utvikling når det gjelder CO2 -lagring. [...]
Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Fornybar energi kan komme til å være like ødeleggende som fossil energi, skriver Foreign Policy. [...]
1 2 3 4 5 6 31 40 / 306 POSTS
X