Grønt lys for ny industri Illustrasjon: Oljedirektoratet Grafikk: Equinor

Grønt lys for ny industri

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet – Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel.

– Northern Lights-prosjektet kan bli det første steget mot å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som er nødvendig for å nå de globale klimamålene i Parisavtalen. Utvikling av CCS-prosjekter vil også føre til nye aktiviteter og industrimuligheter for norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i en pressemelding fra Equinor.

Equinor og partnerne Shell og Total har nå besluttet å investere i Northern Lights i Norges første utnyttelsestillatelse for CO2-lagring på norsk sokkel. Plan for utbygging og drift (PUD) er levert til Olje- og energidepartementet.

I mars i år avsluttet lisenspartnerne boringen av brønnen som skulle undersøke om Johansen-formasjonen i Nordsjøen var egnet som fremtidig CO2-lager. Resultatene var positive.

Prosjektet Northern Lights omfatter altså fangst, transport og lagring av CO2

Utbyggingsfase 1 er planlagt med en kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2 per år fra senhøsten 2023, og med en driftsperiode på 25 år. Utbyggingsfase 2 er planlagt med en kapasitet på inntil 5 millioner tonn CO2 pr år. Denne er imidlertid avhengig av nødvendig tilgang på CO2.

Les mer om Northern Lights i disse artiklene:

Borer for å bekrefte CO2-lager

Et paradigmeskifte for norsk sokkel

Første brønn i sitt slag

X