Author: Ronny Setså

Ronny Setså

1 62 63 64637 / 637 POSTS
Hvor høyt står havet i 2214?

Hvor høyt står havet i 2214?

En ny studie viser at havet kan stige med 40 – 70 cm over de neste 200 årene. [...]
Lærer av spansk steinbrudd

Lærer av spansk steinbrudd

Et steinbrudd i Spania forteller om tidligere storskala lekkasje av hydrokarboner. Det gir verdifull kunnskap om forseglinger til fremtidige CO2-lagre [...]
Ønsker økt satsing på EOR

Ønsker økt satsing på EOR

Under åpningen av det nye IOR-senteret i Stavanger etterlyste Erik Søndenå i Petoro økt satsing på nye metoder for økt oljeutvinning på norsk sokkel. [...]
Årsaken til dagens havnivåstigning

Årsaken til dagens havnivåstigning

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt viser at dagens havnivåstigning skyldes termisk ekspansjon av havvannet forårsaket av temperaturøkning etter Den [...]
Giftig hav kan ha hemmet livets utvikling

Giftig hav kan ha hemmet livets utvikling

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke utbredelsen av arsen i havene i prekambrium og hvorvidt det giftige grunnstoffet hemmet livets utvikling. [...]
Følger gasshydratene fra år til år

Følger gasshydratene fra år til år

Forskerne i CAGE vil over de neste årene samle inn 3D seismiske data over en gasshydratforekomst utenfor kysten av Svalbard. Det vil gi dem et unikt i [...]
Ritlandkrateret – et prakteksemplar

Ritlandkrateret – et prakteksemplar

Gode blotninger, en godt bevart struktur og detaljerte studier med offentlig finansiering har resultert i stor innsikt rundt hva som skjedde da en met [...]
1 62 63 64637 / 637 POSTS
X