Category: Bergindustri

1 43 44 45 46 47 100 450 / 998 POSTS

Forventer 144 millioner fra Staten

Store Norske forventer bevilgninger over statsbudsjettet til å opprettholde driftshvilen i Sveagruven. [...]

Vil ha mineralsatsing i nord

I 2011 startet NGU kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Nå forventer fylkesrådsleder Tomas Norvoll at regjeringen setter av penger. [...]

Venter avklaring for TNGG

Styreleder i LNS-Grønland, Gunnar Moe, er optimistisk og venter snarlig avklaring rundt overtakelsen av rubinlisensen i Aappaluttoq på Grønland. [...]

Ut mot Nussir – igjen

Sametingsråd Silje Karine Muotka har på nytt sendt brev til utenlandske investorer for å be dem om å ikke investere i Nussir. [...]

Minera ut av Alta Skiferbrudd

Lokale krefter tar over driften av Alta Skiferbrudd etter at Minera trekker seg ut av selskapet. [...]

Svakt lovverk gir tynnslitt tillit

Bare seks korte år etter at mineralloven kom på plass er tiden for en revisjon allerede overmoden. [...]

«Den definitive oppslagsboka»

Alle var samstemte. Boka om norsk bergverkshistorie gjennom flere tusen år er «fantastisk». [...]

Oppdal Sten vil utvide

Nå vil skiferprodusenten utvide produksjonen mot Svahøa, et populært turområde mellom Nerskogen og fjellet Blåhø i Trollheimen. [...]

LNS kjøpte konkursbo

Få dager etter konkursen er det klart at LNS kjøper konkursboet etter True North Gems Greenland AS. [...]

Vil utvinne Zirkon på Seiland

Jan Erik Larsen vil søke om tillatelse til å hente ut zirkon fra øya Seiland i Finnmark. [...]
1 43 44 45 46 47 100 450 / 998 POSTS
X