Category: Geoforskning

1 2 3 4 5 83 30 / 829 POSTS
Digital Geologi med gale påstander

Digital Geologi med gale påstander

Påstanden om at georadar kan benyttes for å kartlegge løsmassene i Orkdalen helt ned til flere hundre meters dybde er tuftet på gal bruk av geofysiske [...]
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
Jan Åge Stensen har gått bort

Jan Åge Stensen har gått bort

Tidligere SINTEF-forsker og professor II ved NTNU Jan Åge Stensen døde 24.mars. [...]
Vant med bidrag om norske vulkaner

Vant med bidrag om norske vulkaner

UiB-stipendiatene Håvard Stubseid og Anders Bjerga vant fjorårets formidlingskonkurranse med bidraget om norske undersjøiske vulkaner. [...]
Taler for åpent farvann

Taler for åpent farvann

Nye korrelasjoner av sedimenter fra Danmark og norsk sokkel viser at det var et åpent strede mellom Nordsjøen og Norskehavet også i sen miocen til tid [...]
På tide med en realitetsorientering?

På tide med en realitetsorientering?

Å beregne hydrokarbonvolumer i et petroleumsprospekt før boring er utfordrende og kan ha store økonomiske konsekvenser. Edmundson og hennes kolleger h [...]
Markvard Sellevoll har gått bort

Markvard Sellevoll har gått bort

Markvard A. Sellevoll var en markant skikkelse innen norsk geofag, og han var den første som organiserte seismiske undersøkelser på den norske kontine [...]
Øyner høyere utvinningsgrad

Øyner høyere utvinningsgrad

Amerikanske forskere er på sporet av en injeksjonsløsning som kan gi høyere produksjon av olje fra skifer. [...]
Konsortium rundt ultradype målinger

Konsortium rundt ultradype målinger

NTNU starter konsortium for dyptgående undersøkelser av skorpen og mantelen under Atlanterhavet. [...]
Tre millioner til arktisk forskning

Tre millioner til arktisk forskning

Regjeringen vil at Norge skal være ledende på kunnskap om Polhavet og gir støtte til forskningsprogrammet GoNorth. [...]
1 2 3 4 5 83 30 / 829 POSTS
X