Category: Geoforskning

1 2 3 4 5 91 30 / 905 POSTS
Går i dybden

Går i dybden

Et nytt polsk-norsk forskningsprosjekt skal undersøke hvorvidt CO2 i væskeform kan brukes for å utnytte dyp jordvarme. CO2-lagring kan bli en ønsket b [...]
Kan ha overlevd inferno

Kan ha overlevd inferno

Steinaldermenneskene på Doggerland kan ha overlevd tsunamien som Storeggaraset skapte for 8200 år siden, ifølge ny forskning. [...]
For barn og voksne

For barn og voksne

Dette er første gangen vi ser en norsk bok av denne type her i landet. [...]
Vulkanske kuldekatastrofer

Vulkanske kuldekatastrofer

Kortsiktige klimaendringer styres i hovedsak av vulkanutbrudd. Gassutslipp fra utbruddene fører til nedkjøling av jorda, ofte med tapte avlinger som r [...]
Fra nedbør til grunnvann

Fra nedbør til grunnvann

Grunnvann er i volum verdens mest brukte råstoff fra undergrunnen og utgjør nesten halvparten av alt drikkevann globalt. Et tynt jordlag over grunnvan [...]
Vil hente basalt fra månen

Vil hente basalt fra månen

Kina sender denne uken en ny romsonde til månen. Målet er å samle inn 2 kg prøver av basalt fra et av månens «hav». [...]
Dype forkastninger leder gass

Dype forkastninger leder gass

De seneste årene har forskere kartlagt mer enn 100 kratre på bunnen av Barentshavet som vitner om store gassutblåsninger i fortiden. Nå viser nye unde [...]
Et merkelig, lite krek

Et merkelig, lite krek

Et 240 millioner gammelt dyr har skapt liv og røre under byggingen av det nye Nasjonalmuseet. [...]
Fortsatt suksess med gamle borekjerner

Fortsatt suksess med gamle borekjerner

13 år gamle russiske borekjerner lagret ved NGU gir stadig ny kunnskap om 2,5 milliarder år gamle «miljøkatastrofer». [...]
Ønsker styrket polarforskning

Ønsker styrket polarforskning

En nylig oppnevnt polarforskningskomite anbefaler økt finansiering og nye satsninger for norsk polarforskning. Særlig bør forskningen i Antarktis styr [...]
1 2 3 4 5 91 30 / 905 POSTS
X