Category: Geoforskning

1 2 3 4 5 80 30 / 797 POSTS

Med “Sabvaaba” over Polhavet

Petter Smart og hans Lille Hjelper har vært på (lang)tur. Erindringene er fascinerende lesning. [...]

NGI søker Geomatiker

NGI ønsker å utvide innen fjernanalyse og GIS med en person med relevant erfaring innen ingeniørrelatert bruk av geomatikk. Les mer på geojobb.no [...]

En geofysisk reise i tid og rom

Tar du deg god tid vil reisen gjennom boka ta minst 80 dager, fra du starter blant fossiler nedi jorda til du ender opp langt utenfor vår egen galakse [...]
Flymålinger over Østlandet

Flymålinger over Østlandet

Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken. [...]

May Britt Myhr ny NGU-direktør

May Britt Myhr (58) ble i statsråd fredag 15. juni utnevnt til ny direktør ved NGU. [...]

Skrapt ned av isdekkene

Det er ikke bare dalene og fjordene som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen. [...]

Kan ende opp som søppel

Manglende etterprøvbarhet er et problem for geofaglig forskning. I verste fall betyr det at år «foran mikroskopet» er verdiløse. [...]
Lavas could lead miners to new iron ore deposits

Lavas could lead miners to new iron ore deposits

Geologists have discovered that some magmas split into two separate liquids, one of which is very rich in iron. [...]
"Jeg elsker å kartlegge"

"Jeg elsker å kartlegge"

De hvite flekkene på kartet skal fylles med fine farger. Kunnskapen om landets geologiske historie skal bli bedre. Fordi samfunnet trenger det. [...]

Avsnittet som mangler

Harari tar for lett på betydningen av geologisk kunnskap og geologiske ressurser for den historiske utviklingen. [...]
1 2 3 4 5 80 30 / 797 POSTS
X