Category: Geoforskning

1 2 3 4 83 20 / 829 POSTS
Manganskorper i dyphavet

Manganskorper i dyphavet

I Norskehavet har forskere funnet undersjøiske fjell som er belagt med sjeldne grunnstoffer. [...]
Kartlegging av usynlige strandlinjer

Kartlegging av usynlige strandlinjer

Stranda, altså grensen mellom hav og land, er den mest fundamentale grensen vi har på jorda. Intuitivt vil en tro at denne grensen vil sette tydelige [...]
Etterlyser midler til teknologiutvikling

Etterlyser midler til teknologiutvikling

Billigere plugging av aldrende brønner på norsk sokkel kan gi 100 milliarder kroner i fremtidige besparelser og et nytt eksportprodukt. [...]
Mørkets hemmeligheter

Mørkets hemmeligheter

De mørke gangene under overflaten har mye spennende å by på. Et viktig og sårbart arkiv for ulike fagfelt. [...]
Hvordan lage en klimakrise

Hvordan lage en klimakrise

Ubegripelige mengder flytende stein steg opp gjennom jordskorpen i Sør-Afrika for 183 millioner år siden. Den flytende steinen kokte oljefylte sedimen [...]
Truet 30 millioner mennesker

Truet 30 millioner mennesker

Denne gangen gikk det bra. Men tidligere utbrudd fra vulkanen Taal har vært fatale og katastrofale. Derfor er stadige «påminnelser» høyst nødvendig fo [...]
Hvorfor dannes nye hav langs gamle fjellkjeder?

Hvorfor dannes nye hav langs gamle fjellkjeder?

Svaret på dette spørsmålet kan være radioaktivitet. Forskere ved Norges geologiske undersøkelse forklarer sammenhengen i en nylig publisert artikkel. [...]
Stor nedgang i luftforurensning over Oslo

Stor nedgang i luftforurensning over Oslo

Satellittmålinger viser stor nedgang i konsentrasjonen av NO2 i de nederste delene av atmosfæren over Oslo og Viken siden koronatiltakene ble satt til [...]
Fremtidens havnivå

Fremtidens havnivå

Forskere ved NGU skal kartlegge tidligere tiders havnivåstigning langs Norges kyst. Resultatene skal brukes i modellering av fremtidens havnivå. [...]
Svalbards eldste stein

Svalbards eldste stein

En gneis ved Femmilsjøen på Ny-Friesland holder tittelen Svalbards eldste stein med en alder på ca. 2 700 millioner år. [...]
1 2 3 4 83 20 / 829 POSTS
X