Category: Geoforskning

1 2 3 4 91 20 / 903 POSTS
4,5 milliarder år på 200 minutter

4,5 milliarder år på 200 minutter

Søndag 17. januar holder UiB-forsker Kikki Kleiven årets Aarebrotforelesning som i år skal omhandle klima og geologiske prosesser gjennom hele jordens [...]
Nytt geologisk Norgeskart

Nytt geologisk Norgeskart

Det eksisterende kartet over Norges berggrunn i målestokk 1:1 million ble publisert i 1984 (Sigmond m.fl.). Like fullt er det fortsatt et av de mest e [...]
Prisvinnende polarforsker

Prisvinnende polarforsker

UiT-professor Karin Andreassen ble tildelt Brøggerprisen under NGFs Vinterkonferanse. [...]
Populære forskningsnyheter i 2020

Populære forskningsnyheter i 2020

Artikkelserie om fortidens klima, en uoppdaget gullprovins i Norge, fant istidens begynnelse og mulig nytt råstoff til smelteverkene er blant de mest [...]
Oljeteknologi med nye formål

Oljeteknologi med nye formål

Denne uken åpnet det nye NTNU-ledete forskningssenteret som skal utvikle nye geofysiske metoder for overvåking av jorda med hensyn på geofarer og ress [...]
Mammutenes endestasjon

Mammutenes endestasjon

De hårete dyrene i elefantfamilien døde ut på Vrangeløya nord for Russland for 4 000 år siden. [...]
Uran i grunnvann

Uran i grunnvann

Konsentrasjonen av uran i drikkevannet vårt viser svært store variasjoner, og mange drikkevannsbrønner har større innhold enn det WHO anbefaler. [...]
Som hentet ut av en spenningsroman

Som hentet ut av en spenningsroman

Et vitenskapelig tokt til Polhavet i 2004 skulle vise seg å gi et betydelig kunnskapsløft om Jordens klimatiske utvikling gjennom kenozoikum. Nå er de [...]
Går i dybden

Går i dybden

Et nytt polsk-norsk forskningsprosjekt skal undersøke hvorvidt CO2 i væskeform kan brukes for å utnytte dyp jordvarme. CO2-lagring kan bli en ønsket b [...]
Kan ha overlevd inferno

Kan ha overlevd inferno

Steinaldermenneskene på Doggerland kan ha overlevd tsunamien som Storeggaraset skapte for 8200 år siden, ifølge ny forskning. [...]
1 2 3 4 91 20 / 903 POSTS
X