Category: Geoforskning

1 2 3 4 5 6 83 40 / 829 POSTS
Et grønt kobberprosjekt

Et grønt kobberprosjekt

Kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen blir et fremtidig bidrag til det grønne skiftet. Omfattende mineralogiske og geokjemiske undersøkelser indiker [...]
Løfter frem norsk skifer

Løfter frem norsk skifer

Et nytt nordnorsk forskningssamarbeid skal få flere til å velge Altaskifer som utendørs belegningsstein. [...]
Vil stabilisere Åknes

Vil stabilisere Åknes

Drenering er det eneste fysiske tiltaket for å stabilisere ustabile fjellpartier med reel effekt. Nå undersøker norske geologer og forskere hvordan de [...]
Svarer på NGI-skepsis

Svarer på NGI-skepsis

Digital Geologi holder fast ved at den nye metoden for påvisning av kvikkleiresoner -«Orkdalmodellen» - er liv laga og skriver at de gjerne vil utvide [...]
Kjempeskjelv yngre enn antatt

Kjempeskjelv yngre enn antatt

- Det er viktig at myndighetene har kunnskap om de nye funnene, sier NGU-geolog. [...]
Vil tette kunnskapsgap

Vil tette kunnskapsgap

Forskere ved NTNU skal undersøke hvordan brudd oppstår i fjell ved bruk av forankringsstag. Forskningen har bred relevans og støttes av Statens vegves [...]
Påviste skjelv på Mars

Påviste skjelv på Mars

Romsonden InSight har gitt oss ny kunnskap den røde planet, deriblant har den påvist «marsskjelv» og tilstedeværelsen av magnetiserte bergarter. [...]
Verdens største støvkilde

Verdens største støvkilde

Nord-Afrika forer Atlanterhavet og Karibien med store mengder næringsrikt støv. Partikkelmengden i lufta er mye større enn tidligere antatt og svært s [...]
Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Med en lang rekke geologiske severdigheter spredt over 8 kommuner, har Geopark Sunnhordland som første i Norge fått status som nasjonal geopark. [...]
Anbefaler mineralsatsing

Anbefaler mineralsatsing

Vi har for dårlig kunnskap om mineralressurser i dyphavet. Forskningsrådet anbefaler en forskningssatsing for økt kunnskap og teknologiutvikling. [...]
1 2 3 4 5 6 83 40 / 829 POSTS
X