Category: Miljø

1 6 7 8 9 10 29 80 / 281 POSTS

Kunnskap, ikke følelser

– Ved å si nei til sjødeponi sier regjeringen nei til å finne den mest miljøvennlige måten å deponere avgangsmasser på. [...]

8 mill til miljøprosjekt

Får nær 8 millioner kroner for å undersøke hvordan dumping av masse fra gruveindiustrien påvirker økosystemet i fjordene. [...]

CCS skal redde verden

Konsekvensen av utslipp er så store og langsiktige at fangst, transport og lagring av CO2 er helt nødvendig. Jørgen Randers er urokkelig i troen. [...]

Tapte mot staten

Miljøorganisasjoner tapte mot staten etter klimasøksmål. [...]

Vinteren brukes til kartlegginger

Planprogrammet for mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, er ute på høring fram til slutten av januar. [...]

Nedgang i klimagassutslippene

Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er drøyt 1 prosent mindre enn året før og bekrefter utvi [...]

Atomavfalletat til Halden

Den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall legges til Halden. [...]

Snøkrabbefangst er straffbart

Snøkrabbefangst på norsk sokkel er straffbart. Det har nå Høyesterett slått fast. [...]

Deponi er mulig

- Utredningene konkluderer med at deponi for farlig avfall i Raudsand er gjennomførbart, sier Harald Storvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS. [...]

Klimaløgn

IEA-sjef Fatih Birol: - Elbiler vil ikke redde klimaet [...]
1 6 7 8 9 10 29 80 / 281 POSTS
X