Category: Undervisning

1 2 3 4 5 13 30 / 125 POSTS

Geokurs for byggmestere

Universitetet i Tromsø vil fra denne høsten av tilby kurs for byggmestere og –ledere i Troms. Målet er økt geofaglig kompetanse i byggenæringen. [...]

10 utvalgte lokaliteter

Dette lille heftet er godt egnet som inspirsajon til å dra på tur med barn og venner til noen av Oslofeltets godbiter. [...]

Naturens egen kunst

Vår aller fremste mineralentusiast står bak en bok som til fulle viser mineralenes skjønnhet. Samtidig setter han dem inn i en norsk geologisk sammenh [...]

Drama på Geologisk museum

Interiøret på Geologisk museum fratas fredning. En skandale uttaler Fortidsminneforeningen. [...]
Samfunnet trenger deg!

Samfunnet trenger deg!

I etterkant av oljeprisfallet har geologene vært tapere i jobbmarkedet. Men det er håp, for på fastlandet vil framtiden kreve mer geologisk kompetanse [...]
Geofagstudenter vil på ekskursjon!

Geofagstudenter vil på ekskursjon!

Hovedekskursjonen til geofagstudentene på NTNU i Trondheim står snart for døren. Nå ønsker de seg hjelp fra dere for å samle felterfaring. [...]

Har troen på olja

Antall søkere til petroleumsrelaterte studier har stupt. Men det finnes fortsatt noen optimister blant de unge. [...]

"Norge trenger deg"

Norge har et skrikende behov for geologer som jobber med problemstillinger på fastlandet: så som ressurser, skred og naturarv. [...]
NGI sikrer Vikingstidsmuseet

NGI sikrer Vikingstidsmuseet

Sårbare vikingskip skal reddes for ettertiden med eksperthjelp fra geoteknikere og ingeniørgeologer. [...]
En skala fra 1 til 10

En skala fra 1 til 10

For å skille mellom ulike mineraler er Mohs’ hardhetsskala fra 1812 til god hjelp for både amatører og profesjonelle. [...]
1 2 3 4 5 13 30 / 125 POSTS
X