Category: Miljø

1 2 3 4 34 20 / 336 POSTS
Klart for CO2-lagring

Klart for CO2-lagring

Stortinget har nå godkjent statsstøtte til Langskip og legger til rette for produksjon av blå hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring. [...]
Ett skritt nærmere en løsning

Ett skritt nærmere en løsning

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Viken skal endelig ut på anbud. [...]
Johansen-formasjonen: Modnet gjennom (minst) 15 år

Johansen-formasjonen: Modnet gjennom (minst) 15 år

Denne våren ble den første letebrønnen i CO2-lageret i Johansen-formasjonen boret. Reservoaret ble utpekt som kandidat allerede i 2007, og har siden b [...]
Et globalt og økende problem

Et globalt og økende problem

Økt bruk av grunnvann til ulike formål tærer på ferskvannsøkosystemene. [...]
Ja til Norcem, tja til Fortum

Ja til Norcem, tja til Fortum

Regjeringa foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. [...]
Trolig ikke deponi i Brevik

Trolig ikke deponi i Brevik

Ifølge Emilie Schäffer, gruppeleder for Høyre i Skien, blir det ikke deponering av avfall i kalksteinsgruvene i Brevik. [...]
Ulønnsom fangst og lagring

Ulønnsom fangst og lagring

En fersk konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir [...]
Innovasjonspris til CO2-prosjekt

Innovasjonspris til CO2-prosjekt

CO2-lagringsprosjektet Northern Lights ble tildelt innovasjonspris under Offshore Northern Seas-konferansen 1. september. [...]
Fryst CO2 gir sikrare lagring

Fryst CO2 gir sikrare lagring

CO2-reservoar kan forseglast av den injiserte CO2-gassen om tilhøva ligg til rette for at den frys til fast stoff - hydrat. Ein slik test vart nyleg u [...]
Kunnskapsløst av politikerne

Kunnskapsløst av politikerne

En konstruktiv debatt krever at våre politikere setter seg bedre inn i hva som menes med det grønne skiftet og hva som foregår på norsk sokkel, skrive [...]
1 2 3 4 34 20 / 336 POSTS
X