Category: Miljø

1 2 3 4 32 20 / 317 POSTS
50 år med isbremålinger

50 år med isbremålinger

Sermilik-stasjonen på Sørøst-Grønland har i 50 år vært en viktig utpost for undersøkelser av hva klimaendringene betyr for bresmelting og ferskvannsav [...]
«Grønn svada»

«Grønn svada»

Det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser, uten reelt innhold, skriver Ola Borten Moe på ytring.no [...]
Avskriver Brevik-deponi

Avskriver Brevik-deponi

En ny rapport konkluderer med at deponering av avfall i gruvene i Brevik samtidig som det foregår drift der er uforsvarlig og farlig. [...]
En hastesak

En hastesak

Elva Folla i Nord-Østerdal er sterkt preget av forurensning fra Folldal gruver. Riksantikvaren er utålmodig og vil vite hva som kan gjøres. [...]
Grønt lys for ny industri

Grønt lys for ny industri

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet – Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokke [...]
Ekspertisen glimrer med sitt fravær

Ekspertisen glimrer med sitt fravær

En avgått, 80 år gammel professor står fram som et forbilde for yngre kollegaer som har meldt seg ut av samfunnsdebatten. [...]
Ingen deponi-løsning i sikte

Ingen deponi-løsning i sikte

Miljødirektoratet har vurdert kandidatene som kan ta over for anlegget for uorganisk farlig avfall på Langøya etter 2024. Ingen av alternativene er ut [...]
Stor nedgang i luftforurensning over Oslo

Stor nedgang i luftforurensning over Oslo

Satellittmålinger viser stor nedgang i konsentrasjonen av NO2 i de nederste delene av atmosfæren over Oslo og Viken siden koronatiltakene ble satt til [...]
Samfunnskritisk mineralproduksjon

Samfunnskritisk mineralproduksjon

Flere av Verdalskalks produkter og leveranser er definert som samfunnskritiske av staten, og selskapet opprettholder normal produksjon. [...]
Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Bruk av matjorda til utbyggingsformål øver et større press på naturressursene og miljøet enn hva gruveselskapene noen gang vil klare. [...]
1 2 3 4 32 20 / 317 POSTS
X