Category: Miljø

1 2 3 4 29 20 / 281 POSTS
Til beste for landet

Til beste for landet

For å øke produksjonen av fornybar energi generelt og havvind spesielt, er det nødvendig med radikale incentiver. [...]
Rare tall fra BP

Rare tall fra BP

BPs scenario for lagring av CO2 er fullstendig urealistisk. Dessverre er ikke selskapet villig til å innrømme det selv. [...]
Krever stans i utbyggingen

Krever stans i utbyggingen

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, mener Norsk Ornitologisk Forening. [...]
Uten ambisjoner og visjoner

Uten ambisjoner og visjoner

Ny kartlegging viser at Danmark har et stort potensial for havvind. Foreløpig mangler vi planer her hjemme. [...]
Frigir lagringsdata

Frigir lagringsdata

Data fra CO2-lagring på Sleipner-feltet blir frigitt i håp om å bidra til økt nyskaping og utvikling når det gjelder CO2 -lagring. [...]
Slipper ut lokale mineraler

Slipper ut lokale mineraler

I trygg forvisning om at sjødeponi ikke har noe skadepotensial vil Sibelco Nordic fortsette å slippe ut "gråstein" i fjorden utenfor anlegget. [...]
Resultatene må ut

Resultatene må ut

Satsingen i forskningsprosjektet NYKOS har gitt økt kunnskap om sjødeponering. Nå må bergindustrien sørge for å gjøre resultatene kjent. [...]
Nåleputene over strandflaten

Nåleputene over strandflaten

Roan vindpark er nå Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Fra hurtigruten får vi et godt inntrykk av hvordan havgående turister vil oppleve den [...]
Urealistisk scenario

Urealistisk scenario

BPs scenario for 45 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2040 krever at det bygges et nytt CO2-lagringsanleggg på størrelse med Sleipner annenhver dag. [...]
Kunnskapsløft for deponering

Kunnskapsløft for deponering

Tirsdag denne uka la NYKOS fram resultatene av fem års forskning på miljøkonsekvensene av sjødeponering. [...]
1 2 3 4 29 20 / 281 POSTS
X