Search query: gjerdrum

1 219 / 19 POSTS
Advarer mot boligbygging

Advarer mot boligbygging

Et planlagt boligområde på Moerjordet i Ås ligger slik til at det er stor fare for fremtidige leirskred. [...]
Vannlekkasjer kan være årsaken

Vannlekkasjer kan være årsaken

Lekkasjer fra vannledning kan gi ukontrollert strømming av vann under masser med marin leire og i verste fall utløse kvikkleireskred. [...]
Frykten for et skjelv – og et nytt skred

Frykten for et skjelv – og et nytt skred

Det er uvisst om et nytt stort jordskjelv i Oslofeltet kan forårsake fatale leirskred. [...]
– Ikke jordskjelv

– Ikke jordskjelv

NORSAR avskriver lokale skjelv som utløsende faktor for kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. [...]
Varsler gjennomgang

Varsler gjennomgang

Olje- og energiminister Tina Bru tar til orde for en gjennomgang av regelverket så snart den akutte situasjonen i Gjerdrum er over. [...]
Leiren bør brukes til jordbruk

Leiren bør brukes til jordbruk

Lysten til å bygge på god matjord har gitt fatale konsekvenser. Det er på tide å tenke annerledes. [...]
Det kan komme flere ras

Det kan komme flere ras

Torsdag rådet NVE til evakuering av et område nord for Ask sentrum . Årsaken er funn av sprekker i løsmassene. [...]
Advarte om skredfaren

Advarte om skredfaren

Gjerdrum kommune ble advart av ekspertisen før utbyggingen av boligfeltet startet. [...]
Midt i et rødt område

Midt i et rødt område

I morgentimene 30. desember gikk et større jordskred ved Ask på Gjerdrum. Tidligere grunnundersøkelser har antydet betydelig risiko for kvikkleireskre [...]
1 219 / 19 POSTS
X